ŠKD

Oznamy pre rodičov:

 

Záujmové krúžky – školský rok 2016/2017

rozpis-skd-aktual-25-10-2016

school-club-skd2016

Záujmová činnosť – záujmové krúžky

NÁZOV KRÚŽKU

VYUČUJÚCI

1. Besstík Katarína Grmanová /Patrícia Rybanská
2. Dramatický /Drama Club Romana Répášová
3. Florbal Pavol Majerčík
4. Futbal Michal Zelenský
5. Hip hop Karin Babková
6. Hudobná škola Yamaha Ľuboš Zaťko
7. Intuitívna tvorba Ivan Slezák
8. Lego Jakub Hirner/Anna Martišovičová
9. Lego Mindstorms Rastislav Rehák
10. Roztlieskávačky Adela Melišeková Dojčanová
11. Piano Erika Čambálová
12. Plávanie Klub Kvapka
13. Programovanie Baltík Rastislav Rehák
14. Recitačno-tvorivý Viola Kúdelová
15. Spevácko-tanečný Zuzana Horská
16. Stolný tenis Alojz Šarvaic
17. Šach Pavol Bohunický
18. Španielsky jazyk Marta Zacharová
19. Športová gymnastika Magdaléna Masárová
20. Tanečná príprava Anna Martišovičová
21. Tenis Marcel Marek
22. Vybíjaná Dana Čopanová
23. Dielničky Renáta Mrvová
24. Lego M pokroč. Nina Sýkorová

 

Stručný popis jednotlivých krúžkov

besstik Besstík
Krúžok je zameraný na poskytovanie informácií o živote a práci detí v našej škole prostredníctvom článkov v školskom časopise. Žiaci v rámci krúžku rozvíjajú svoj talent a špecifické schopnosti podľa vlastného výberu. Majú možnosť podieľať sa na príprave školského časopisu, a to nielen pri vytváraní textov rôznych žánrov, ale aj v rámci ďalších etáp tvorby časopisu (jazyková korektúra, dizajn, viazanie, distribúcia). Do časopisu môžu článkami prispievať všetci žiaci školy.
dramaticky_s Dramatický krúžok
Literárno-dramatická výchova sa stáva potešením iba vtedy, ak vytvorí priestor pre detskú tvorivosť. Hlavnou charakteristickou črtou tvorivej literárnej dramatiky je hravosť, kde hra znamená dobrovoľnú činnosť detí – od prirodzeného hrania sa až po hru s dramatickými divadelnými prvkami. Základom tvorivej dramatiky je komunikácia a kontakt. Komunikácia ľudského tela – hlas, reč, jazyk, písmo, obraz a všetky javy a predmety okolo nás.
florbal-2017 Florbal
Florbal je kolektívny šport podobný pozemnému hokeju. Hru hrajú 5 hráči v poli s brankármi na každej strane, pričom cieľom je dať gól do bránky súpera. Počet hráčov v poli sa počas hry mení na základe vylúčení hráčov na oboch stranách. Každé družstvo môže pozostávať až z 20 hráčov s niekoľkými brankármi. Vo florbale je povolený fyzický kontakt len telom, bez použitia rúk a hokejky.
football Futbal
Krúžok futbalu je zameraný na rozvoj telesnej kondície a tímového ducha. Futbal je považovaný za najpopulárnejší kolektívny šport na svete. Čo musíme mať, aby sme si ho mohli spolu zahrať? Tri základné veci – pravidlá, loptu a chuť do hry.
hip-hop Hip hop – street dance
V krúžku prepojíme tanec, pohyb a atmosféru ulice (vhodné aj pre chlapcov). Hip hop je hudobný žáner, ktorý sa vyvíjal ako súčasť hip hopovej kultúry. Street dance alebo pouličný tanec je pojem, ktorý zastrešuje veľa tanečných štýlov, ktoré sa vyvinuli mimo tanečného štúdia, priamo na ulici. Tieto tanečné štýly získavajú čoraz väčšiu popularitu medzi mladými ľuďmi. Tanec berú ako formu umenia, môžu v nich súťažiť, a zároveň zlepšovať si kondíciu.
yamaha Hudobná škola Yamaha
Krúžok Yamaha prebieha prostredníctvom skupinovej výučby. Ponúka efektívne a zábavne orientovanú výučbu všetkým, ktorí by sa chceli stať členom hudobnej skupiny a prehĺbiť si svoje vedomosti a zručnosti. Učebnice, ktoré používame v rámci krúžku, obsahujú cvičenia zamerané na súčasné hudobné štýly: rock, pop, funk, jazz, latino. Pri výučbe sú využívané profesionálne spracované hudobné sprievody, ktoré zvyšujú motiváciu k učeniu a umožňujú prežiť hudobný zážitok. V ponuke sú tieto hudobné nástroje: zobcová flauta, keyboard, akustická gitara, elektrická gitara, basová gitara a bicie nástroje.
intuitívna tvorba Intuitívna tvorba
Intuitívne tvorivé aktivity sú vhodné pre staršie i mladšie deti. Budú sa využívať prevažne prírodné, ako aj recyklovateľné materiály – drevo, drôt, kameň a pod. Deti sa oboznámia s rôznymi výtvarnými a kreatívnymi technikami (drevorezba, drôtovanie, maľba, kresba a Airbrush). Citlivý prístup, mužský element vo výchove a vzdelávaní.
lego Lego
Krúžok je zameraný na stavbu 3D objektov (portréty, mozaiky, minilegoland a iné.) Stavebnice Lego sú maximálne kreatívne a pomáhajú rozvíjať fantáziu, trpezlivosť a zručnosť. Vďaka svojim nekonečným kombinačným možnostiam sú už desaťročia rovnako obľúbené u všetkých vekových kategórií. Lego ponúka stále nové herné témy. Nové stavebnice sú vždy aktuálne a patria vo svete hračiek medzi svetové jednotky.
legoM-16-17 Lego Mindstorms
Krúžok Lego Mindstorms je zameraný na oboznámenie sa so základmi robotiky. Lego Mindstorms je revolučná stavebnica. Umožňuje poskladať funkčného robota, ktorý je ovládaný pomocou mobilného telefónu cez bluetooth. Umožňuje deťom oboznámiť sa s využitím programovania v reálnom živote. Prvým krokom je zloženie robota, čo rozvíja manuálne zručnosti. Potom je potrebné vytvoriť program, ktorý je nutné prispôsobiť konštrukcii robota.
roztlieskavacky Roztlieskávačky/Cheerleaders
Krúžok je určený pre žiačky 1.stupeňa, predstavuje nielen radosť z pohybu, ale aj neodmysliteľne strapaté pom-pony a široké úsmevy k tomu. Pri tréningoch, povzbudzovaniach a vystúpeniach dievčatá používajú spomínané pompony, ktoré sa vďaka plastovému úchytu na dva prsty pohodlne držia.
piano-2017 Piano
Krúžok prebieha formou individuálnej výučby hry na klavíri. Začať sa učiť hrať na hudobnom nástroji je dobrodružstvo. Hra na hudobnom nástroji mnohokrát vedie k zlepšeniu školských výsledkov žiakov, rozvíja pravú mozgovú hemisféru, pomáha zvyšovať sebavedomie dieťaťa, a zároveň je aj istým druhom terapie.
16-plavanie Plávanie
Poznáme len málo aktivít, ktoré by zabezpečili komplexný rozvoj celého tela v podobnej miere ako plávanie. Krúžok plávania je zameraný na trénovanie vytrvalosti a zlepšovanie celkovej kondície detí. Plávanie je ideálna aktivita na získanie svalovej vytrvalosti a udržanie si fyzickej kondície po celý život. Je vhodné pre každú vekovú kategóriu.
01-baltik Programovanie – Baltík
Baltik je moderný programovací nástroj, ktorý umožňuje jednoduché programovanie 3D aplikácií. Náročnosť práce je odstupňovaná tak, aby deti postupne pochopili princíp programovania a mohli sa realizovať na každej úrovni tohto poznávania.
13-tvorivo-dram Recitačno-tvorivý
Poznáte ten pocit. Hlas sa trasie, nevieme, kam s rukami a máme strach, že nám všetko z hlavy vyfučí, keď sa postavíme pred obecenstvo. A my tak radi recitujeme! Tu sa všetko naučíme, so strachom sa popasujeme. Nájdeme si priestor na recitovanie formou hier a vstupom do situácií, ktoré hru spoluvytvárajú. Budeme sa hrať, smiešne rozprávať a zabávať. Tvorivé písanie ako hra s písmenkami, slovami a vlastnou fantáziou. Svojimi myšlienkami a rôznymi jednoduchými metódami  sa naučíme ukladať svoje myšlienky a postupne sa zdokonalíme v sebavyjadrovaní.  Budeme vymýšľať a tvoriť a hodina sa stane našou dielňou aj herňou.
22-spevacko-tanecny Spevácko–tanečný
Cieľom krúžku je rozvíjať umelecké cítenie u žiakov, budovať lásku k hudbe – spevu, tradíciám, tancu a  podporovať hudobne nadaných žiakov. Pohybová, rytmická a vokálna príprava je vhodná pre žiakov 1. stupňa.
stolný tenis-2017 Stolný tenis
Stolno-tenisový krúžok prebieha formou skupinového tréningu zameraného na osvojenie si základných zručností a pravidiel. Stolný tenis patrí medzi najrýchlejšie športové hry na svete, učí mať rýchly odhad hernej situácie a jej okamžité riešenie najvhodnejším herným spôsobom. Je to individuálny šport, ktorý je možné hrať nielen v špeciálne vybavených halách, ale aj v akýchkoľvek krytých priestoroch, kde sa dajú rozmiestniť stoly na hru.
sach2 Šach
Krúžok šachu ponúka priestor na aktivitu rozvíjajúcu strategické a logické myslenie. Šach je spojením umenia, vedy a športu. O výsledku hry rozhodujú taktické, strategické a plánovacie schopnosti hráčov. Pri hre je tiež dôležitá pozornosť a vnímavosť. Šach rozvíja logické myslenie a cvičí pamäť.
gymnastika Športová gymnastika
Počas krúžku športovej gymnastiky sa budeme venovať základom športovej prípravy, zlepšeniu základných pohybových zručností a návykov. Deti sa naučia prekonávať prekážky a obmedzenia svojho vlastného tela. Po tom, ako získajú dostatok sily a koordinácie pri všeobecnej príprave, môžu začať so základmi gymnastiky, ako sú kotúle, stojky, špagáty, výmyky, toče, skoky, premety a saltá.
spanielcina Španielčina
Španielčina je jazyk minulosti, prítomnosti, no hlavne budúcnosti. Na získanie prvotných poznatkov zo španielčiny ponúkame našim žiakom záujmový krúžok španielčiny, kde sa žiaci oboznámia so základnými gramatickými prvkami španielčiny, naučia sa výslovnosť, zvládnu pozdraviť i rozlúčiť sa, predstaviť sa, povedať, odkiaľ sú i koľko majú rokov, predstaviť nielen seba, ale i svojich najbližších a priateľov. Hasta pronto queridos niños (asta pronto keridos nyňos) – Do skorého videnia, milé deti.
tanečný Tanečná príprava
Deti budú hravou formou vedené k základom rytmiky a cvičeniam, ktoré podporujú správne držanie tela, vnímanie hudby, priestorovú orientáciu. Výučba je vedená zábavnou formou prostredníctvom pohybových a rytmických hier, spevu a tvorivosti. Deti sa naučia základné tanečné kroky a pohyby, z ktorých sa vytvárajú krátke choreografie. Zoznámia so základmi týchto tancov: štandardné a latinskoamerické tance, indické a havajské tance.
tenis Tenis
Skupinový aj individuálny tréning zameraný na osvojenie si základných zručností a pravidiel. Tenis je veľmi aktívna hra pre dvoch alebo štyroch hráčov. U detí pomáha pri rozvoji vlastnej individuality a motorických schopností. Dôležitým prvkom pri hre je aj koncentrácia. Tak ako všetky športy, aj tenis prispieva k upevňovaniu telesného a duševného zdravia.
vybijana_s Vybíjaná
Vybíjaná je kolektívny loptový šport zameraný na rozvoj pohybových schopností a pohybovej zdatnosti. Žiaci sa zdokonaľujú v herných činnostiach a obranných činnostiach jednotlivca i celého družstva. Vybíjaná zároveň rozvíja kladné morálno-vôľové vlastnosti detí, vedie ich ku kolektívnosti a zodpovednosti jednotlivca za výkon svojho družstva.
dielnicky Dielničky
Na krúžku budeme oboznamovať deti s tradičnými remeslami ako sú tkanie, pletenie, práca s hlinou, šitie a podobne. Vyskúšajú si aj veľa moderných techník tvorenia. Budú tvoriť z rôznych materiálov a vyskúšajú aj recyklovať zdanlivo nepoužiteľné veci. Vyrobia si veľa zaujímavých a užitočných vecí.