Kontakt

Súkromná základná škola BESST

Limbová 3, 917 02 Trnava

IČO: 421 65 393

DIČ: 202 33 26 316

IBAN: SK80 7500 0000 0040 1384 5705

Súkromná základná škola BESST Limbová 3, 917 02 Trnava
Ing. Katarína Ondreičková
Riaditeľka školy
+421 905 829 653 ondreickova@besst.sk
Mgr. Iveta Sekáčová
Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň
+421 907 712 211 sekacova@besst.sk
Mgr. Eva Polláková
Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň
+421 907 712 211 pollakova@besst.sk
Mgr. Július Kováč
Koordinátor vyučovacieho procesu a výchovný poradca
+421 907 712 211 kovac@besst.sk
Mgr. Anna Martišovičová
Zástupkyňa pre ŠKD
+421 917 951 353 martisovicova@besst.sk
Ing. Anna Harvillová
Manažérka
+421 917 147 931 harvillova@besst.sk
Mgr. Mária Magdolen
Marketingová pracovníčka
+421 918 113 143 magdolen@besst.sk
Bc. Lenka Hríbiková
Recepcia
+421 908 299 018 recepcia@besst.sk
Mgr. Zuzana Komošová
Recepcia
+421 908 299 018 recepcia@besst.sk
Erika Hudáková Krajčovičová
Vedúca jedálne
+421 917 953 282 skolskajedalen@besst.sk/ strava@besst.sk
Mgr. Svetlana Mináriková
Koordinátorka školských akcií
+421 905 356 066 minarikova@besst.sk

 Web_RP_maj2017-01