Triedy 2016/2017

1a-2016-2017

1.A

 

Triedna učiteľka:

Mgr. Patrícia Rybanská

1b-2016-2017

1.B

 

Triedna učiteľka:

Mgr. Katarína Grmanová

1c-2016-2017

1.C

 

Triedna učiteľka:

Mgr. Júlia Ondrúšková

dsc_2238

1.D

 

Triedna učiteľka:

Mgr. Natália Bulková

dsc_2243

2.A

 

Triedna učiteľka:

Mgr. Zuzana Horská, PhD.

dsc_2247

2.B

 

Triedna učiteľka:

Mgr. Katarína Hovancová

3a-2016-2017

3.A

 

Triedna učiteľka:

Mgr. Viola Kúdelová

3b-2016-2017

3.B

 

Triedna učiteľka:

Mgr. Iveta Juricová, PhD.

4a-2016-2017

4.A

 

Triedna učiteľka:

PaedDr. Adela Melišeková Dojčanová

4b-2016-2017

4.B

 

Triedna učiteľka:

Mgr. Iveta Sekáčová

5a-2016-2017

5.A

 

Triedna učiteľka:

Mgr. Lucia Urbanovičová

5b-2016-2017

5.B

 

Triedna učiteľka:

Mgr. Petra Sýkorová

dsc_2236

6.A

 

Triedna učiteľka:

Mgr. Monika Ďurková

6b-2016-2017

6.B

 

Triedna učiteľka:

Mgr. Dana Čopanová

7a-2016-2017

7.A

 

Triedna učiteľka:

Mgr. Zuzana Papačová

7b-2016-2017

7.B

 

Triedna učiteľka:

Mgr. Eva Polláková

8a-2016-2017

8.A

 

Triedny učiteľ:

Mgr. Pavol Majerčík

9a-2016-2017

9.A

 

Triedna učiteľka:

Mgr. Jana Kováčová