Triedy 2015/2016

1.A 1.A
Triedna učiteľka: Mgr. Zuzana Horská Mariančíková, PhD.
Počet žiakov: 15
Dievčat: 8
Chlapcov: 7
1.B 1.B
Triedna učiteľka: Mgr. Katarína Hovancová
Počet žiakov: 15
Dievčat: 6
Chlapcov: 9
2.A 2.A
Triedna učiteľka: Mgr. Viola Kúdelová
Počet žiakov: 14
Dievčat: 10
Chlapcov: 4
2.B 2.B
Triedna učiteľka: Mgr. Lucia Vargová
Počet žiakov: 15
Dievčat: 8
Chlapcov: 7
3.A 3.A
Triedna učiteľka: PaedDr. Adela Melišeková Dojčanová
Počet žiakov: 16
Dievčat: 7
Chlapcov: 9
3.B web 3.B
Triedna učiteľka: Mgr. Iveta Sekáčová
Počet žiakov: 15
Dievčat: 7
Chlapcov: 8
4.A web 4.A
Triedna učiteľka: Mgr. Lucia Urbanovičová
Počet žiakov: 14
Dievčat: 6
Chlapcov: 8
4.B 4.B
Triedna učiteľka: Mgr. Zuzana Krištofová
Zastupujúca učiteľka: Mgr. Katarína Moravusová
Počet žiakov: 16
Dievčat: 9
Chlapcov: 7
5.A-aktual 5.A
Triedna učiteľka: Mgr. Monika Ďurková
Počet žiakov: 15
Dievčat: 6
Chlapcov: 9
6.A 6.A
Triedna učiteľka: Mgr. Zuzana Papačová
Počet žiakov: 13
Dievčat: 4
Chlapcov: 9
6.B web 6.B
Triedna učiteľka: Mgr. Eva Polláková
Počet žiakov: 12
Dievčat: 7
Chlapcov: 5
7.A 7.A
Triedny učiteľ: Mgr. Pavol Majerčík
Počet žiakov: 16
Dievčat: 6
Chlapcov: 10
8.A-aktual 8.A
Triedny učiteľ: Mgr. Július Kováč
Počet žiakov: 13
Dievčat: 7
Chlapcov: 6
8.B1 8.B
Triedna učiteľka: Mgr. Jana Kováčová
Počet žiakov: 14
Dievčat: 4
Chlapcov: 10
 
9.A web 9.A
Triedna učiteľka: Mgr. Petra Sýkorová
Počet žiakov: 9
Dievčat: 5
Chlapcov: 4