Triedy 2014/2015

1.A 1.A
Triedna učiteľka: Mgr. Viola Kúdelová
Počet žiakov: 16
Dievčat: 11
Chlapcov: 5
1.B 1.B
Triedna učiteľka: Mgr. Lucia Ťažká
Počet žiakov: 14
Dievčat: 8
Chlapcov: 6
2.A 2.A
Triedna učiteľka: PaedDr. Adela Melišeková Dojčanová
Počet žiakov: 13
Dievčat: 6
Chlapcov: 7
2.B 2.B
Triedna učiteľka: Mgr. Iveta Sekáčová
Počet žiakov: 12
Dievčat: 4
Chlapcov: 8
3.A 3.A
Triedna učiteľka: Mgr. Katarína Hovancová
Počet žiakov: 15
Dievčat:6
Chlapcov: 8
3.B 3.B
Triedna učiteľka: Mgr. Zuzana Krištofová
Počet žiakov: 17
Dievčat: 9
Chlapcov: 8
4.A 4.A
Triedna učiteľka: Mgr. Denisa Ščerbáková
Počet žiakov: 14
Dievčat: 6
Chlapcov: 8
5.A w 5.A
Triedna učiteľka: Mgr. Zuzana Papačová
Počet žiakov: 10
Dievčat: 4
Chlapcov: 6
5.B 5.B
Triedna učiteľka: Mgr. Eva Polláková
Počet žiakov: 10
Dievčat: 5
Chlapcov: 5
6.A 6.A
Triedny učiteľ: Mgr. Pavol Majerčík
Počet žiakov: 16
Dievčat: 6
Chlapcov: 10
7.A 7.A
Triedny učiteľ: Mgr. Július Kováč
Počet žiakov: 12
Dievčat: 6
Chlapcov: 6
7.B 7.B
Triedna učiteľka: Mgr. Jana Kováčová
Počet žiakov: 10
Dievčat: 4
Chlapcov: 6
8.A 8.A
Triedna učiteľka: Mgr. Petra Sýkorová
Počet žiakov: 16
Dievčat: 9
Chlapcov: 8
9.A 9.A
Triedna učiteľka: Ing. Katarína Ondreičková
Počet žiakov: 9
Dievčat: 4
Chlapcov: 5