Triedy

1.A-s

1.A

 

Triedna učiteľka:

Mgr. Katarína Hovancová

1.B-s

1.B

 

Triedna učiteľka:

Mgr. Zuzana Jenčíková

1.C-s

1.C

 

Triedna učiteľka:

Mgr. Jana Malíková

2.A

2.A

 

Triedna učiteľka:

Mgr. Patrícia Rybanská

2.B

2.B

 

Triedna učiteľka:

Mgr. Katarína Grmanová

2.C

2.C

 

Triedna učiteľka:

Mgr. Júlia Ondrúšková

2.D

2.D

 

Triedna učiteľka:

Mgr. Natália Bulková

3.A

3.A

 

Triedna učiteľka:

Mgr. Zuzana Horská, PhD.

3.B

3.B

 

Triedna učiteľka:

Mgr. Iveta Sekáčová

4.A

4.A

 

Triedna učiteľka:

Mgr. Viola Kúdelová

4.B

4.B

 

Triedna učiteľka:

Mgr. Iveta Juricová, PhD.

5.A

5.A

 

Triedna učiteľka:

Mgr. Nina Sýkorová

5.B

5.B

 

Triedna učiteľka:

Mgr. Jana Kováčová

6.A

6.A

 

Triedna učiteľka:

Mgr. Lucia Urbanovičová

6.B

6.B

 

Triedna učiteľka:

Mgr. Lukáš Hecht

7.A

7.A

 

Triedna učiteľka:

Mgr. Monika Ďurková

7.B

7.B

 

Triedna učiteľka:

Mgr. Dana Čopanová

8.A

8.A

 

Triedna učiteľka:

Mgr. Zuzana Papačová

8.B

8.B

 

Triedna učiteľka:

Mgr. Eva Polláková

9.A

9.A

 

Triedny učiteľ:

Mgr. Július Kováč, MBA