Strava

Škola poskytuje žiakom kvalitné stravovanie s možnosťou bezlepkového stravovania. Kontrolujeme pitný režim detí a nabádame ich k dostatočnému príjmu tekutín. Strava sa vydáva v jedálni v budove základnej školy. Okrem obeda škola poskytuje i čerstvú ovocnú šťavu, desiatu a olovrant pre prihlásených žiakov.

Jedálny lístok

Desiata

Obed

Olovrant

Pondelok

-

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Utorok

-

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Streda

-

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Štvrtok

-

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Piatok

-

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zoznam alergénov: 01 – obilniny a výrobky z nich 06 – sója a výrobky z nej 09 – zeler a výrobky so zelerom
03 – vajcia a výrobky z nich 07 – mlieko a jeho výrobky 10 – horčica, 11 – sezam
04 – ryby a výrobky z nich 08 – orechy a výrobky z orechov 12 – kysličník siričitý, siričitany

Rodič je povinný uhradiť poplatok za stravu do konca predchádzajúceho mesiaca (september do 10.9., október do 30.9.).  Strava sa uhrádza na IBAN: SK56 7500 0000 0040 1427 5265. Do variabilného symbolu uvádzajte vždy ID žiaka, do špecifického symbolu mesiac a rok, za ktorý sa platba realizuje (napr. 092012). Do poznámky prosíme uviesť účel platby (napr. strava 9/2012 Kováč). Každý mesiac sa platí rovnako, 20x stravná jednotka, zúčtovanie za školské stravovanie sa realizuje v dvoch termínoch podľa skutočného počtu objednaných jedál. Termíny vyúčtovania sú 31.12. a 30.6. Zúčtovanie sa realizuje vrátením preplatku na účet rodiča.

Cena stravy je nasledovná:

 • obed 2,20 €
 • ovocná šťava 0,50 €
 • desiata 0,45 €
 • olovrant 0,35 €.
Mesačnú platbu za stravu si vypočítate nasledovne: 20 x 2,20 (obed) + 20 x 0,45 (desiata) + 20 x 0,5 (ovocná šťava).

Odhlasovanie zo stravy:

 • Odhlasovanie zo stravy je možné len elektronicky prostredníctvom stránky edupage.
 • Stravu je možné odhlásiť najneskôr do 7:30 hod. v príslušný deň.
 • Za odhlasovanie zo stravy zodpovedá rodič / zákonný zástupca dieťaťa. Výnimkou sú školské výlety a iné akcie školy, kedy žiakov zo stravy odhlasuje za akciu zodpovedajúci zamestnanec školy.
 • V prípade, ak rodič nestihne načas odhlásiť dieťa, je v tento deň možné prevziať si stravu do obedára v čase od 11.30 do 13.00 hod.