Na úvod

Výsledky školy v Testovaní 9:

 

Súkromná základná škola BESST je v celoslovenskom Testovaní 9-2014, 2015, 2016 a 2017 je na 1. mieste v Trnavskom kraji a v rámci Slovenska sa umiestnila ako 2. najlepšia škola v SR.


Sme súkromná základná škola, ktorá funguje od školského roku 2009/2010. Prvé dva roky sme boli pobočkou Súkromnej základnej školy v Bratislave. V máji 2011 sme získali štatút Cambridge International Centre, ktorý nám umožňuje poskytovať vzdelávanie akceptované na celom svete.  V júni 2011 nás Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zaraďuje do siete škôl, a tým sa osamostatňujeme od Bratislavy. Takto vzniká prvá trnavská súkromná základná škola.

 Highlights:

 • Bilingválne vzdelávanie
 • Medzinárodný program Cambridge University
 • Kompatibilita so štátnym vzdelávacím programom
 • Kvalitný pedagogický tím vrátane špeciálno- pedagogickej starostlivosti
 • Individuálny a ľudský prístup ku každému dieťaťu
 • Maximálne 16 detí v triede
 • Štipendiá pre nadané deti
 • Učitelia s rodným jazykom anglickým – ´native speakers´
 • Špičkové vybavenie iPadmi, počítačmi, interaktívnymi tabuľami, modernými vyučovacími pomôckami
 • Mimoškolská činnosť – všetko pod jednou strechou – ponúkame 25 krúžkov (tenis – individuálny aj kolektívny, stolný tenis, Lego Mindstorms®, Baltik, Break-dance, Hip hop, moderný tanec, futbal, florbal, výtvarný krúžok, literárno-dramatický krúžok, piano, španielčina, šach, plávanie, školský klub…)
 • Týždenný lyžiarsky výcvik a škola v prírode
 • Služby rodičom – možnosť dopravy do školy školským autobusom, ranný a večerný klub detí
 • Stravovanie – ponúkame kvalitné aj bezplepkové stravovanie
 • Motivačný systém BESST – rozvoj a budovanie morálnych hodnôt

 

Zvonenie

zvonenie