Besst tím

 

Vedenie školy

 

IMG_2789KATKA_O

Riaditeľka školy

 

Ing. Katarína Ondreičková

 

ondreickova@besst.sk

IMG_2486IVET

Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň

 

Mgr. Iveta Sekáčová

 

sekacova@besst.sk

IMG_2476EVKA

Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň

 

Mgr. Eva Polláková

 

pollakova@besst.sk

IMG_2450JULO

Koordinátor vyučovacieho procesu

 

Mgr. Július Kováč, MBA

 

kovac@besst.sk

IMG_2714ANICKA2

Vychovávateľka v ŠKD

 

Mgr. Anna Martišovičová

 

martisovicova@besst.sk

 

Triedni učitelia

 

IMG_2635i_PATRICIA

Triedna učiteľka 1.A

 

Mgr. Patrícia Rybanská

 

rybanska@besst.sk

konzultačné hodiny: Streda 14:55-15:15

IMG_2639i_KATARINA

Triedna učiteľka 1.B

 

Mgr. Katarína Grmanová

 

grmanova@besst.sk

konzultačné hodiny: Streda 14:55-15:15

IMG_2574i_JULIA

Triedna učiteľka 1.C

 

Mgr. Júlia Ondrúšková

 

ondruskova@besst.sk

konzultačné hodiny: Streda 14:55-15:15

IMG_2564i_NATALIA

Triedna učiteľka 1.D

 

Mgr. Natália Bulková

 

bulkova@besst.sk

konzultačné hodiny: Streda 14:55-15:15

IMG_2306ZUZKA

Triedna učiteľka 2.A

 

Mgr. Zuzana Horská, PhD.

 

horska@besst.sk

konzultačné hodiny: Štvrtok 14:55-15:15

IMG_3124KATKA

Triedna učiteľka 2.B

 

Mgr. Katarína Hovancová

 

hovancova@besst.sk

konzultačné hodiny: Streda 14:55-15:15

IMG_2368_VIOL

Triedna učiteľka 3.A

 

Mgr. Viola Kúdelová

 

kudelova@besst.sk

konzultačné hodiny: Štvrtok 14:55-15:15

IMG_2597_IVETA

Triedna učiteľka 3.B

 

Mgr. Iveta Juricová, PhD.

 

juricova@besst.sk

konzultačné hodiny: Štvrtok 14:55-15:15

IMG_2298ADELKA

Triedna učiteľka 4.A

 

PaedDr. Adela Melišeková-Dojčanová

 

melisekova@besst.sk

konzultačné hodiny: Streda 14:55-15:15

IMG_2486IVET

Triedna učiteľka 4.B

 

Mgr. Iveta Sekáčová

 

sekacova@besst.sk

konzultačné hodiny: Pondelok 14:55-15:15

IMG_2294LUCKA

Triedna učiteľka 5.A

 

Mgr. Lucia Urbanovičová

 

urbanovicova@besst.sk

konzultačné hodiny: Pondelok 14:55-15:15

IMG_2282PETA

Triedna učiteľka 5.B

 

Mgr. Petra Sýkorová

 

sykorova@besst.sk

konzultačné hodiny: Pondelok 14:55-15:15

IMG_2340MONIKA

Triedna učiteľka 6.A

 

Mgr. Monika Ďurková

 

durkova@besst.sk

konzultačné hodiny: Pondelok 14:55-15:15

IMG_2317DANKA

Triedna učiteľka 6.B

 

Mgr. Dana Čopanová

 

copanova@besst.sk

konzultačné hodiny: Štvrtok 14:55-15:15

IMG_3135ZUZKA

Triedna učiteľka 7.A

 

Mgr. Zuzana Papačová

 

papacova@besst.sk

konzultačné hodiny: Pondelok 14:55-15:15

IMG_2476EVKA

Triedna učiteľka 7.B

 

Mgr. Eva Polláková

 

pollakova@besst.sk

konzultačné hodiny: Streda 14:55-15:15

IMG_2682PALI

Triedny učiteľ 8.A

 

Mgr. Pavol Majerčík

 

majercik@besst.sk

konzultačné hodiny: Pondelok 14:55-15:15

IMG_2432JANKA

Triedna učiteľka 9.A

 

Koordinátorka kurzu jazykovej bariéry

 

Mgr. Jana Kováčová

 

kovacova.zs@besst.sk

konzultačné hodiny: Piatok 14:55-15:15

 

Ostatní učitelia

 

IMG_2609_MONICA

Učiteľka anglického jazyka

 

B.Sc., M.A. Monica Mary Eileen O´Mullane, PhD.

 

omullane@besst.sk

konzultačné hodiny: Pondelok 14:55-15:15

IMG_2647_HAYLEY

Učiteľka anglického jazyka

 

P.G.C.E. Hayley Rhian Turner

 

turner@besst.sk

konzultačné hodiny: Pondelok 14:55-15:15

IMG_2599_KATE

Učiteľka anglického jazyka

 

M.A. Kate Marie Nikolic-DeBusschere

 

debusschere@besst.sk

konzultačné hodiny: Pondelok 14:55-15:15

IMG_2666_MATTHEW

Učiteľ anglického jazyka

 

P.G.C.E. Matthew Harrison


harrison@besst.sk

konzultačné hodiny: Pondelok 14:55-15:15

IMG_2622_MATEJ

Učiteľ anglického jazyka

 

Ing. Mgr. Matej Kubeš, PhD.


kubes@besst.sk

konzultačné hodiny: Pondelok 14:55-15:15

Andrea Kútna_s

Učiteľka anglického jazyka

 

Mgr. Andrea Kútna


kutna@besst.sk

konzultačné hodiny: Štvrtok 14:55-15:15

IMG_2656_KATARINA

Učiteľka nemeckého jazyka

 

Mgr. Katarína Batková


batkova@besst.sk

konzultačné hodiny: Streda 14:55-15:15

IMG_2657_JANA

Učiteľka matematiky

 

Mgr. Jana Struhárová

 

struharova@besst.sk

konzultačné hodiny: Pondelok 14:55-15:15

IMG_2692LUKAS

Učiteľ prírodovedných predmetov

 

Mgr. Lukáš Hecht

 

hecht@besst.sk

konzultačné hodiny: Pondelok 14:55-15:15

IMG_2775_NINA

Učiteľka science

 

Mgr. Nina Sýkorová

 

sykorova.n@besst.sk

konzultačné hodiny: Pondelok 14:55-15:15

IMG_2588_NATALIA

Učiteľka science

 

Mgr. Natália Jedličková

 

jedlickova.n@besst.sk

konzultačné hodiny: Streda 14:55-15:15

IMG_2550_VLADO

Učiteľ fyziky

 

RNDr. Vladimír Domen

 

domen@besst.sk

IMG_310RASTO

Učiteľ informatiky

 

Ing. Rastislav Rehák

 

rehak@besst.sk

konzultačné hodiny: Piatok 14:55-15:15

IMG_2693ANDREJ

Učiteľ občianskej náuky a dejepisu

 

Mgr. Andrej Krajčovič

 

krajcovic@besst.sk

konzultačné hodiny: Pondelok 14:55-15:15

IMG_2387_GABRIELA

Učiteľka náboženskej výchovy a slovenského jazyka pre cudzincov

 

Mgr. Gabriela Jedličková


jedlickova@besst.sk

IMG_2669_MARIA

Asistentka učiteľov

 

Bc. Maria Kapetanaki


kapetanaki@besst.sk

konzultačné hodiny: Pondelok 14:55-15:15

IMG_2542_ZUZKA

Školská psychologička

 

PhDr. Zuzana Polťáková, PhD.

 

poltakova@besst.sk

konzultačné hodiny: Štvrtok 14:55-15:15

IMG_2272MIRKA

Vychovávateľka v ŠKD

 

Mgr. Miroslava Šaradínová

 

saradinova@besst.sk

IMG_1_PAULINA

Vychovávateľka v ŠKD

 

Mgr. Paulína Štefunková

 

stefunkova.p@besst.sk

IMG_2810i_MARCELKA

Vychovávateľka v ŠKD

 

Ing. Marcela Šógorová

 

sogorova@besst.sk

IMG_2535i_KATKA

Vychovávateľka v ŠKD

 

Mgr. Katarína Konečná

 

konecna@besst.sk

 

Administratívni zamestnanci

 

IMG_2380ANICKA2

Manažérka

 

Ing. Anna Harvillová

 

harvillova@besst.sk

IMG_2307MARIA copy

Marketingová pracovníčka

 

Mgr. Mária Magdolen

 

magdolen@besst.sk

IMG_2429EVKA

Ekonómka

 

Ing. Eva Štefunková

 

stefunkova@besst.sk

IMG_2421MAJKA

Účtovníčka

 

Mária Buzašiová

 

buzasiova@besst.sk

IMG_3114ERIKA

Personalistka, účtovníčka

 

Erika Turanská

 

turanska@besst.sk

IMG_2396VOJTO

Zástupca pre základné zdroje

 

Bc. Vojtech Hlavna

 

hlavna@besst.sk

Lenka_h

Recepčná

 

Bc. Lenka Hríbiková

 

recepcia@besst.sk

IMG_2511SVETLANA

Koordinátorka školských akcií

 

Mgr. Svetlana Mináriková

 

minarikova@besst.sk

IMG_2677 ROMANKA

Asistentka riaditeľky

 

Romana Répášová, MSc.

 

repasova@besst.sk

img_2447i_ERIKA

Vedúca školskej jedálne

 

Erika Krajčovičová

 

skolskajedalen@besst.sk / strava@besst.sk