O škole

 

Škola BESST má široký záber a ponúka:

 • bilingválne vzdelávanie
 • medzinárodný program Cambridge University
 • kompatibilitu so štátnym vzdelávacím programom
 • individuálny prístup ku každému dieťaťu
 • možnosť ukončiť štúdium maturitou
 • štipendiá pre nadané deti
 • učitelia s rodným jazykom anglickým
 • maximálne 16 detí v triede
 • špičkové vybavenie iPadmi, počítačmi, interaktívnymi tabuľami, moderné vyučovacie pomôcky
 • mimoškolskú činnosť – všetko pod jednou strechou
  (futbal, florbal, tenis, programovanie, Lego Mindstorms®, umelecká škola, šach, tanec, školský klub detí, …)
 • školský autobus
 • týždenný lyžiarsky výcvik a školu v prírode