Cenník

 

Mesačné poplatky

Mesačné poplatky sa uhrádzajú raz mesačne na účet školy, ako variabilný symbol sa uvádza ID žiaka. Pre 1. až 6. ročník vyučovanie trvá od 8:30 do 14:30. Pre 7. až 9. ročník vyučovanie trvá od 8:30 do 13:40 (6 vyučovacích hodín) a od 8:30 do 14:55 (7 vyučovacích hodín).

 

Štúdium

Mesačné školné sa uhrádza 12 x do roka vo výške:

1. – 4. ročník: 270 €
5. – 9. ročník: 310 €

Škola poskytuje súrodeneckú zľavu:

- na druhé dieťa vo výške 25 % zo základnej mesačnej sumy školného na dieťa, ktoré ma nižšie školné
- na tretie dieťa vo výške  50 % zo základnej mesačnej sumy  školného na dieťa, ktoré ma nižšie školné

Jednorázový registračný poplatok 150 € –  uhrádza sa iba jedenkrát za celé štúdium.
Poplatok za učebné materiály 95 € (anglické učebnice, pracovné zošity, zošity…) – uhrádza sa vždy na začiatku školského roka.

 

Školský klub

V rámci klubu prebiehajú záujmové krúžky alebo voľné činnosti. Školský klub sa uhrádza počas 10 mesiacov v školskom roku. Poplatky za využívanie ŠKD sú:

počas celého týždňa: 95 €/mesiac
1 deň v týždni: 20 €/mesiac
17:00 hod. – 18:00 hod.: 5 €/hodina
po 18:00 hod.: 20 €/hodina

 

Školský autobus

Odvoz školským autobusom počas dní školského vyučovania jeden smer: 30 €/mesiac

 

Strava

Desiata: 0,45 €
Olovrant: 0,35 €
Obed: 2,20 €
Čerstvá ovocná šťava: 0,50 €

 

Uniformy

Polokošeľa s krátkym rukávom: 11 €
Polokošeľa s dlhým rukávom: 11 €
Mikina na zips: 15 €
Mikina na zips, 100% bavlna: 25 €
Mikina s V-výstrihom: 13 €
Flísová mikina: 15 €
Sveter na gombíky: 25 €
Pulóver: 22 €
Vesta: 18 €
Sukňa: 15 €
Šatová sukňa: 22€
Nohavice chlapčenské: 15 €
Viazanka: 7 €
Odznak (len pre 2. stupeň): 2 €

Ceny sú platné od 1.1.2017.