Krúžky

 

Názov krúžku

Deň v týždni

Zodpovedná učiteľka

Športovo-pohybová príprava

Piatok

13.00-14.00

Mgr. Martinkovičová

Hra na flautu

Štvrtok

13.00-14.00

Mgr. Selecká

Dramatický krúžok

Streda

13.00-14.00

Mgr. Kováčová M.

Výtvarný krúžok

13.00-14.00

Mgr. Pukalíková

Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina

Mgr. Porádková

Metóda Dobrého štartu

Pondelok

13.00-14.00

Atkinson, Kováčová

Cvičenie proti plochým nohám

Piatok

9.00-10.00

Hromadová, Mgr. Nagyová, Kajzerová,PaedDr. Pukancová Mgr. Jurkovičová, Babková

Book club

Piatok

13.00-14.00

Mgr. Gajdošová

Hip-hop

Streda

14.00-15.00

Aneta Puškárová

Balet

Streda

13.30-14.00

Mgr. Lucia Kollárová

Montessori

Štvrtok

13.00-14.00

Mgr. Katarína Masarovičová

Baseball

Streda

13.00-14.00

Mgr. Petra Tibenská

 

KEDY

VEKOVÁ KATEGÓRIA

ZODPOVEDNÝ PEDAGÓG

Plávanie a saunovanie 2krát do mesiaca Všetci Mgr. Krajčovičová -KLUB KVAPKA
Tanečná škola 2krát do mesiaca 5-6ročné deti M.Sianta-tréner-TANEČNÁ ŠKOLA SWING
Kurz korčuľovania január,február,marec-1krát do týždňa 5-6 ročné deti Tréneri korčuľovania – ZIMNÝ ŠTADIÓN
Yamaha 1krát týždenne 2-4 ročné deti Tréneri Yamahy