Pripravujeme

 

Mesiac Akcia
September Rodičovské združenie
  Jaskyňa Driny
Október Polícia
  Hasiči
  Záchranári
  Tekvicová slávnosť 1
  Tekvicová slávnosť 2
November Divadlo
  Zubárka
December Mikuláš
  Vystúpenie na námestí
  Vianočné vystúpenie
Január Divadlo/Piesne
  Návšteva SZŠ
Február Lyžiarsky výcvik
  Karneval
  Fašiangový pochod
Marec Veľkonočné dielne I.
  Veľkonočné dielne II.
  Deň Zeme
  Múzeum
Apríl Hvezdáreň
Knižnica
  Deň otvorených dverí
Máj Deň Matiek
  Besstinka
  Škola v prírode
Jún Deň otcov
  Dopravné ihrisko I.
  Dopravné ihrisko II.
  Noc v SMŠ
  Rozlúčka s predškolákmi