Cenník

Mesačné poplatky

Dieťa do troch rokov: 380 € (rodič si môže uplatniť príspevok od štátu do výšky 280€)

Dieťa od troch rokov: 290 €

Dieťa pripravujúce sa na povinnú školskú dochádzku: 320 €

Jednorázový registračný poplatok : 150 € (uhrázda sa 1 krát za celé štúdium od MŠ až po gymnázium)

Strava_DSC9776

  • desiata: 0,45 €
  • olovrant: 0,35 €
  • obed: 2,20 €
  • ovocné šťavy: 0,50 €

Uniformy

Mikina na zips: 15 €
Mikina Véčko: 12 €
Flees mikina veľ. 6, 8, 10: 13 €
Flees mikina XS, S: 15 €
Polokošeľa: 11 €
Polokošeľa do 158 cm (len od firmy Adler): 8 €
Pulóver: 20 €
Sukňa: 15 €
Kravata: 7 €
Vesta: 15 €