Voľné pracovné miesta

V súčasnosti neponúkame žiadne pracovné pozície:

Vaše profesijné životopisy spolu so žiadosťou o zamestnanie a súhlasom so spracovaním a uchovaním Vašich osobných údajov môžete posielať na naše personálne oddelenie na e-mailovú adresu turanska@besst.sk. V prípade uvoľnenia vhodnej pracovnej pozície Vás budeme kontaktovať.

Súhlas so spracovaním a uchovaním Vašich osobných údajov:

V zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasíte so spracovaním a uchovaním Vašich osobných údajov uvedených v životopise a v motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce. Ste si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujete týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Čestne vyhlasujete, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely nájdenia vhodného zamestnanca a pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie.