Triedy 2014/2015

 _DSC0934

 

 

 TEMATICKÉ ZAMERANIE MESIACA Jún: Hovorme o veciach, ktoré iní nechcú vidieť.

micro 1

Beseda s p. Vričanom

Všetci vieme o problémoch, ktoré má naša Zem, no nie vždy sa ich snažíme riešiť. Znečisťovanie prostredia, výfukové plyny, skleníkový efekt, nerecyklované odpadky, plytvanie energiami a ich nešetrné používanie, nie úplne zdravé “bio potraviny”, ochrana zvierat.
O tom, ako veľmi dôležité je chrániť Zem a pomáhať jej ako sa len dá, nám – gymnazistom, prišiel porozprávať p. Marcel Vričan. Pracoval pre Greenpeace a rôzne charitatívne a dobročinné organizácie, no teraz je jeho hlavnou úlohou zvyšovať povedomie o tejto problematike na školách prednáškami. Naučili sme sa veľa nového. Dozvedeli sa zaujímavosti zo sveta aj nášho okolia, no taktiež aj o možných katastrofách, ktoré by sme ako ľudia mohli spôsobiť svojou nedbanlivosťou. Každý z nás sa zaviazal začať robiť aspoň 1 vec, ktorá nášmu prostrediu pomôže.
Táto prednáška nám určite pomohla otvoriť oči a pozerať sa na našu Zem inou – lepšou optikou.

Miška I.A

   Beseda 1    Beseda 2

 

Ekoart 

Aj prváci gymnázia sa zapojili do výstavy Ekoart, ktorú organizuje Súkromná základná škola BESST. Vyrobili funkčný nábytok. Skvelý nápad!

Eko

 

Tematický deň: Občania Európy

V pondelok 11. mája 2015 sme do školy prišli oblečení ako občania Európy: Tomáš bol Španielom, Sysa Grékyňou, Miška Írkou, Maťo občanom Gibraltáru, Denisa Chorvátkou a Katja Francúzkou. Tematický deň bol naplánovaný čo najbližšie ku Dňu Európy, ktorý každoročne slávime 9. mája.

Miss Ľubica pre nás však pripravila netradičné spestrenie tohto dňa – občanov Európy sa začala pýtať otázky z oblasti finančnej gramotnosti. Uvedomili sme si, že Euro nie je zavedené v každej z 28 členských štátov EÚ ‒ Deni stále vo svojej krajine používa kuny. Aj priemerná mzda v členských štátoch nie je rovnaká. To, čo za 100€ by sme nakúpili v Poľsku, za 100€ vo Fínsku nekúpime. Spoznali sme BIG MAC index. Dostali sme veľa podnetných informácií, na ktoré si iste spomenieme pri plánovaní dovolenky alebo rozmýšľaní nad informáciami v médiách.

Na záver si každý vybral krajinu Európy, do ktorej by chcel cestovať, alebo v ktorej by chcel bývať.

Obcania Európy

 

TEMATICKĚ ZAMERANIE MESIACA Máj: Konám lokálne, myslím globálne. 

globally

I.A si vyskúšala americký futbal!

Apríl je mesiacom športu a rôznych aktivít, a preto nám Mr. Jayme, náš učiteľ anglického jazyka a zároveň tréner, a triedna učiteľka Ľubica umožnili vyskúšať si tento zaujímavý šport, ktorý sme si zahrali na štadióne v Trnava. Najskôr sme absolvovali rozcvičku a potom nám Mr. Jayme a ďalší hráč  vysvetlili o čom hra je – ako útočiť, skórovať, kopať a pod. Bol to naozaj skvelý deň, pretože sme sa mohli otestovať v tomto netradičnom športe. Ďakujeme tréner Jayme, bola to zábava!

   A1    A2

Viac fotografií nájdete TU.

Tematický deň: Živá kniha
spojený s Medzinárodným dňom knihy a boja proti plagiátorstvu.

23. apríl je významný dátum pre svetovú literatúru. Viaže sa k svetoznámym autorom ako sú Miguel Cervantes y Saavedra, William Shakespeare a Inca Garcilaso de la Vega atď.  Aj na našej škole sme si ho pripomenuli a spoločne  oslávili Svetový deň  knihy a autorských práv. Študenti  prišli oblečení ako postavy známych diel. A tak sa zrazu medzi nami objavil dokonca aj Exupéryho Malý princ. Svoju slovnú zásobu si obohatili o nový termín – plagiátorstvo. Uvedomili si význam a dôležitosť autorských práv. Študenti si aj v praxi vyskúšali nadobudnuté vedomosti  priamo na analýze historických prameňov.

  Kniha 2       CAM02264

 

Deň paralympizmu

Deň paralympizmu sme prežili v pondelok 20. apríla. Na hodine telesnej výchovy sme si s Miss Yvon vyskúšali športy s rôznym telesným obmedzením a zistili sme, že radosť zo športu môže zažiť naozaj každý z nás.

  1       2

 

Tematický deň Greenpeacesáci 
Medzinárodný deň športu pre rozvoj a mier

6. apríl sa od roku 2014 oslavuje ako Medzinárodný deň športu. Šport pomáha mladým ľuďom uspieť vďaka tomu, že podporuje fair-play, tímovú prácu a rešpekt voči súperom. Pomáha zdolávať nenávisť, nedôveru, buduje sebadôveru, vytrvalosť, cieľavedomosť a správne životné návyky.

Aj z tohto dôvodu je apríl na SBG BESST venovaný športu. Žiaci sa naučia, že vďaka športu sa môžu hýbať a zdokonaľovať svoje telo. Pomáha im naučiť sa pravidlá a vyskúšať nové, doteraz neobjavené športové disciplíny, no najmä sa učia nové veci a spôsoby aplikovania teoretických poznatkov zo školy do praxe.

Prváci si vybrali americký futbal. Pod trénerským vedením Mr Jaymeho si overia v praxi, či šport naozaj zbližuje a napĺňa olympijské méty EXCELLENCE, FRIENDSHIP a RESPECT.

GREENPEACE je nezisková organizácia, ktorá sa venuje závažným ekologickým problémom. Ak tematický deň venovať ekológii, tak voľba jednoznačne padla na apríl – obliekli sme sa ako GREENPEACESÁCI.

Už sa tešíme na tematickú prednášku ekologistu p. Marcela Vričana.

Green 2

 

TEMATICKĚ ZAMERANIE MESIACA APRÍL: Šport zbližuje. 

Sports Equipment on White

 

Svetový deň poézie

“It is only in experience that some people succeed in knowing themselves, in finding themselves.”   

Andre Gide

Pri príležitosti Svetového dňa poézie (21.3.2015) strávili študenti I.A dvanásty týždeň roku 2015 prežívaním sveta poézie.

Týždeň bol plný čítania, počúvania a recitovania diel rôznych anglických spisovateľov. Študenti sa mali ponoriť do sveta poézie vnímaním jazyka z rôznych strán a koncom týždňa zosobniť  a prezentovať básne, ktoré si vybrali.

Dôležité bolo nielen pochopiť a odrecitovať báseň, ale ju aj fyzicky odprezentovať. Študenti vytvorili atmosféru ich básní prostredníctvom využitia všetkých zmyslov ich poslucháčov (zrak, sluch, …). Výsledkom ich práce bolo unikátne predstavenie poézie, ktorá svojim spôsobom pomáha študentom lepšie vnímať aj samých seba.                                                                                             J.R.Reagualos

Umelecký prednes je výborný spôsob komunikácie. Komunikácia sa tým stáva krajšia, príjemnejšia a pôsobivejšia. Každé slovo umeleckým prednesom získava ako keby iný význam, zmysel. Ak sa započúvame do diel známych autorov, snažíme sa hľadať v nich vplyv doby a charakter autora. Zamýšľame sa nad odkazom diela. Jeho myšlienka nám rezonuje v mysli aj po umeleckom prednese. V rámci Dňa poézie naši študenti nerecitovali diela známych autorov. Práve naopak. Oni sami sa stali autormi. Ich úlohou bola recitácia svojich vlastných diel. Odzneli básne plné zábavy, školských zážitkov. Zazneli básne humorné i trpké, reálne i vymyslené. A verím, že medzi spolužiakmi i doteraz ostali básne, ktoré vzbudili záujem. Či už zdvihli kútik, alebo viedli k zamysleniu.                               Miss Zuzka

   image1       20150319_095705

                                                        Viac fotografií nájdete TU.

 

PRŠIPLÁŠŤ NA HODINE FYZIKY

Na jednej z hodín fyziky sme preberali pohyb telesa po kružnici. V ten deň sme si mali priniesť do školy pršiplášte netušiac, čo sa bude diať.

Keď sme začali napĺňať vedro vodou a z triedy sme sa presunuli von na školský dvor, naše predtuchy sa naplnili… budeme to my, kto bude “držať” vodu vo vedre počas krúživého pohybu nad svojou hlavou!

Odvahu našla Katja a Jakub. Pršiplášť si najskôr obliekla Katja. Zistili sme, že obavy boli zbytočné a voda naozaj zostala vo vedre aj v okamihu, keď bola nad hlavou. Zákony fyziky platia, ale niekedy zlyhá technika… Rúčka Jakubovho vedra sa uvoľnila, vedro spadlo, voda sa vyliala a dôsledky sú zachytené na fotografii:

Fyzika

 

Medzinárodný deň materinského jazyka a búrania jazykových bariér.

11.3.2015 sa na našej škole uskutočnil Medzinárodný deň materinského jazyka. Aj my sme si chceli pripomenúť význam a dôležitosť  materinského jazyka.

Naši študenti sa k danej téme postavili naozaj kreatívne. Materinský jazyk sme si pripomenuli cez dejepisné učivo 8. ročníka ‒ Slovenské národné obrodenie. Študenti gymnázia si oprášili svoje nadobudnuté vedomosti, zaujímavosti k svojej téme si ešte doštudovali a následne sa prezentovali pred žiakmi 8. ročníka. Spoločne sme spoznali najvýznamnejšie osobnosti každej fázy daného hnutia. Zoznámili sme sa so životom a dielom A. Bernoláka, Jána Kollára, Jána Hollého. Pozornosť sme venovali aj tretej fáze Slovenského národného obrodenia, a to osobnostiam – J.M. Hurbanovi, J.M. Hodžovi a Ľ. Štúrovi. Nezabudli sme ani na prácu osobnosti M. Hattalu. Aj vďaka takejto živej prezentácii si žiaci 8. ročníka lepšie uvedomili súvislosti SNH a spoznali všetky zákulisia vzniku dnešného materinského jazyka. A keďže zrod nášho materinského jazyka patrí aj do obdobia romantizmu – študentky gymnázia nám objasnili život a tvorbu osobností ruského a maďarského romantizmu.

A to, že gymnazisti zvládli túto úlohu ozaj bravúrne – posúdite aj z nasledujúcich fotografií.

   P1120498      P1120494

                                                           Viac fotografií nájdete TU.

Pi Day

Ak by ste ešte spali, tak 14. marca  2015 o 9:26:53 sa musíte zobudiť aspoň na jednu sekundu! Okamih, aký bude v túto sekundu, sa už nezopakuje! Prvých desať cifier čísla Pi musíte jednoducho zažiť!

Keďže štrnásteho marca pripadá na sobotu, my sme Pi Day oslavovali v piatok 13teho.  Dozvedeli sme sa, že číslo Pi sa nachádza všade okolo nás a môžeme ho prežiť všetkými našimi zmyslami.

Videli sme Pi:
1. priemer valca na obrázku sa vo výške nachádzal presne Pi-krát (Tomášov projekt):

Pi na vlastné oči
2. nádherné umelecké diela vychádzajúce z cifier čísla Pi (Rebekin projekt),
3. ako počet špáradiel, ktoré po náhodnom rozhodení pretnú rovnobežky. Štatisticky sa táto pravdepodobnosť blíži k číslu Pi (Maťov projekt).

Počuli sme Pi:
1. melódiu Pi sme počuli na klavíri (https://www.youtube.com/watch?v=OMq9he-5HUU) a Deni nám ho zahrala tiež!
2. Tomáš nám Pi zarecitoval – počet písmen v slovách jeho riekanky presne zodpovedalo cifrám čísla Pi. Takto sa naučil až 23 z týchto cifier!

Ochutnali a ovoňali sme Pi(e):
Apple „Pi“ (jablkový koláč) upiekli Miška, Yanka, Sysa, Katja a Jakub – takže sme sa Pi(e) mohli aj dotknúť vďaka úžasnej zvukovej zhode výslovnosti Pi a Pi(e) v angličtine!

   pie           IMG_20150313_090712

TEMATICKÉ ZAMERANIE MESIACA MAREC: Myšlienky hodné šírenia

myšlienky

 

EXKURZIA DO BRATISLAVY
26.2.2015

Program dňa:

  1. FABULOUS LABORATORY – priestor, kde sa spája veda s praxou v budove Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave v Mlynskej doline. Zažili sme 3D tlač v priamom prenose, zahrali sme sa s 3D hračkami vytlačenými na 3D tlačiarni, videli sme laser ako tlačí logo FABLABu.  Bolo super! Čas návštevy  10:00 – 11:00, vstupné zdarma.
  2. PROFESIA DAYS – rečníkmi podujatia sú známe mená, napr. manažéri, ľudia/špecialisti z oblasti ľudských zdrojov, mladí odvážni ľudia, zahraniční spolupracovníci a partneri. Každý z nich je iný a výnimočný a všetci prídu na Profesia Days, aby odovzdali časť seba, svojich skúseností a stretli sa s vami. Zažili sme atmosféru veľtrhu, o ktorom nám v januári rozprával p. Menšík z portálu Profesia.sk. Nielen počuť, ale aj zažiť je dôležité! Návšteva podujatia o 12:00 – 13:40, vstupné zdarma.
  3. ATLANTIS CENTRUM – vzdelávanie a relax interaktívnym spôsobom. Zaujímavé exponáty! Vyskúšali sme si písanie v zrkadle, vytvorenie obrovskej bublifukovej bubliny, do ktorej sme sa zmestili a stavanie mostov a oblúkov ako za čias starých Rimanov. Absolvovali sme prednášku na tému Sila Van de Graafovho generátora – generátora, ktorý vyrába blesky a ježí vlasy na hlave J. Vznikli mimoriadne zaujímavé fotky! Zažiť bezpečne vysoké napätie na vlastnej koži, pod dozorom kvalifikovaného personálu, bol nezabudnuteľný zážitok. Návšteva centra o 14:45 – 16:00, vstupné 3€.

Z Trnavy do Bratislavy a späť sme cestovali vlakom a po Bratislave sme sa presúvali prostriedkami MHD. Bol to tiež zážitok: trochu adrenalín, aby sme stihli trolejbus číslo 201 – ale bolo super!

IMG_20150226_115130        IMG_20150226_151650

Viac fotografií nájdete TU.

 

Tematické dni vo februári

Ružový deň, červený deň, zelený deň….  biely aj modrý :)

Február slávime na škole farebne – pripomíname si, že v živote je treba počúvať, rozmýšľať, rozhodovať sa a konať, vzdávať úctu tým, ktorí svojou aktivitou sa snažia nadchnúť ostatných a primäť ich k participovaní na krásnej myšlienke.

Začali sme 3. februára. Do školy sme prišli v ružovom. Prečo? Nikto poriadne nevedel… Až počas diskusie s Miss Ľubicou sme prišli na to, že existuje akýsi „Ružový pochod“, ktorým účastníci vzdávajú poctu a obdiv všetkým, ktorí vyhrali boj s rakovinou prsníka. Najlepšou prevenciou pred ochorením je osveta, rozhovory na túto tému  a pripomínanie si dôležitosti preventívnych prehliadok. Dozvedeli sme sa, kto z našich spolužiakov sa stretol s týmto ochorením vo svojej vlastnej rodine. Spoločne sme sa dohodli, že do kampane Deň narcisov sa tento rok zapojíme aktívne.

Červený deň – deň čokolády, srdiečok, úsmevov. K červenému tematickému dňu neodmysliteľne patrili aj Valentínky, ktoré mnohým urobili radosť :)

Zelený deň sedemnásteho – nie marca, ale februára. Uvedomili sme si, že tento Farebný deň môže byť venovaný aj štvorlístku, tak ako ho slávia Íri sedemnásteho marca. My sme sa však dohodli, že náš zelený tematický deň premeníme na realitu v období, keď sa príroda prebúdza zo zimného spánku – na jar. My, prváci gymnazisti, urobíme dobrý čin pre svoje okolie. Nechajte sa prekvapiť!

                     IMG_20150217_134720                      IMG_20150217_134732

 

Dňa 09.02.2015 priestory gymnázia ožili farbami a pozdravmi.
Na Súkromnom bilingválnom gymnáziu BESST Vás vítame v 32 rôznych jazykoch!

               image 3      image 5                    

 

TEMATICKÉ ZAMERANIE MESIACA FEBRUÁR: Farebný svet

1572933-bigthumbnail

 

TEMATICKÝ DEŇ   Povolania

Január je náročný mesiac. Uzatvárajú sa polročné známky, hodnotí sa to, čo sa žiaci za polrok v škole naučili. Nie známky, ale najmä vedomosti a získané zručnosti sú tým, čo bude rozhodovať o tom, čo si raz budú žiaci v dotazníkoch vypisovať do kolónky POVOLANIE.

A tak sme sa touto témou trochu netradične zaoberali už v prvý deň po napísaní polročných testov: prváci v stredu 21. januára vymenili uniformy za „business style dress“. Školu navštívil právnik Tomáš, očná lekárka Deniska, počítačový expert na ochranu dát Maťo, psychologička Rebeka, manažérka Sylvia, novinárka Kaťa. Miška zvolila biely plášť, ktorý je celkom populárnym pracovným odevom v mnohých odvetviach, takže pre nerozhodnutých žiakov ako ona je tou správnou voľbou oblečenia v rámci tematického dňa ;). Na hodine občianskej náuky sa debatovalo o tom, čo inšpirovalo žiakov k výberu jednotlivých profesií.

Aj učitelia, kým boli žiakmi, rozhodovali o svojej budúcnosti… Kedy a prečo sa učitelia gymnázia rozhodli pre svoje povolanie? Žiaci sa odpovede dozvedeli z článkov, ktoré o sebe učitelia napísali. Logicky usudzovali, kto je autorom jednotlivých článkov –v niektorých prípadoch to bolo celkom jednoduché, inokedy ani nie. Zistiť na základe informácií z článku Mr Jula, že to bol práve on, koho pre výber učiteľského povolania presvedčila učiteľka ruštiny, bolo dosť ťažké… Nikdy nezabudne na tie praktické rady a skúsenosti do života, ktoré ich učiteľka ruštiny v rámci výberu konverzačných tém naučila: napr. pravidlo, na ktorej strane má vždy kráčať muž pri prechádzke so svojou priateľkou alebo manželkou, no najmä na výnimku, kedy toto pravidlo neplatí.

Je príjemné vedieť, že mnohí prváci majú v otázke svojho budúceho povolania a profesnej kariéry jasno. Je zaujímavé rozprávať sa o tom, čo všetko môže inšpirovať ľudí pri výbere a rozhodovaní sa o budúcnosti. Je dôležité o svojej budúcnosti rozmýšľať včas…

   20150121_111413     IMG_20150121_141916

TEMATICKÉ ZAMERANIE MESIACA JANUÁR: SOM a CHCEM BYŤ.

web

 

 

Výlet do Viedne

Vo štvrtok 18.decembra sme spolu s 9.A boli v Rakúsku, vo Viedni. Hlavným dôvodom tohto výletu bola biológia, na ktorej sme sa učili posledný mesiac o živote v mori. A preto sme navštívili 10-poschodový Dom mora (Haus des Meeres). Videli sme rôznorodé ryby, veľkrabov japonských, hviezdice, koraly, homárov, a mnohých ďalších morských živočíchov. Okrem toho sme mali možnosť pozorovať zblízka aj suchozemské zvieratá (napríklad netopiere či opičky).  Naobedovali sme sa v reštaurácii na najvyššom poschodí spomínanej budovy, a pritom sme mali nádherný výhľad na celú Viedeň.

Neskôr sme sa ešte presunuli na viedenské vianočné trhy. Poprechádzali sme sa, pofotili, ochutnali  typické vianočné pochúťky a kúpili zopár suvenírov. Užili sme si aj cestu domov a dúfame, že je pred nami ešte mnoho takýchto zaujímavých a nezabudnuteľných dní!

Trieda I.A

     CAM02702     CAM02672

Viac fotografií nájdete TU.

 

 Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím

V stredu 3. decembra, počas Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím, mali deviataci základnej školy a prváci gymnázia tanečno – pohybový workshop, ktorý viedla Helenka Boldišová a Lucia Šuplatová z integrovaného pohybového divadla LEN TAK TAK.

V integrovanom pohybovom divadle spoločne tancujú a tvoria ľudia s fyzickým postihnutím i bez fyzického postihnutia. Každý z nás má limity – viac či menej viditeľné na prvý pohľad – niekto môže byť hanblivý, niekto farboslepý alebo nedoslýchavý, no tanec je prístupný pre všetkých bez ohľadu na fyzické či iné limity.

Naši žiaci tancovali v skupinách, vo dvojiciach, vyskúšali si aj pohyb na vozíčku. Na záver vyjadrili svoje pocity a zážitky a Lucia s Helenkou odpovedali na otázky. Popri iných aj o tom, že im trvalo 4 roky, kým presvedčili jedno dievča na vozíku, aby sa odvážila dotknúť zeme. Odvtedy toto dievča s nimi príležitostne tancuje. Malé veci niekedy dokážu spôsobiť veľké veci v životoch iných, napríklad aj zdravotne postihnutých.

O ďalších „malých veciach“ integrovaného pohybového divadla si môžete prečítať aj na www.lentaktak.sk

IMG_0352        IMG_0344

 

 

TEMATICKÉ ZAMERANIE MESIACA DECEMBER: Som, teda pomáham.

Helping-hand

 

Tematický deň: Škôlkári

I keď máme na Slovensku Deň detí 1. júna, Svetový deň detí (UNESCO) bol stanovený na 20.11., a preto sa stali naši žiaci v tento deň opäť deťmi z materskej školy.

 

   20141120_092006       L1060056

                                                                      Viac fotografií nájdete TU.

 

Deň boja za slobodu a demokraciu sme si nemohli pripomenúť pútavejšie
ako rozprávaním Mr. Colina!

Mr. Colin McDonnell sa v lete vybral splniť svoj veľký sen z detstva – navštíviť Izrael a Jeruzalem. Tento výlet sa však už na druhý deň zmenil na boj o prežitie. Tanky, rakety, protiraketové strely, nálety a sirény sa stali súčasťou života jedného z našich učiteľov.

Mať tri minúty na to, aby sa človek presunul do bunkra, ktorý musí okamžite nájsť hneď, ako začuje sirény určite nie je tým, čo očakáva turista od vytúženej dovolenky. Uzatvorené letisko, zbúrané mosty znemožnili odchod z krajiny. Uväznili ľudí. Človek sa stal zajatcom – v okamihu stratil základné ľudské práva a slobody.

Rozprávanie Mr. Colina bolo doplnené fotografiami – momentkami. Bolo natoľko pútavé, že na dokončenie príbehu o letnej dovolenke jedna vyučovacia hodina nestačila. Určite však stačila na to, aby sme si pripomenuli Deň boja za slobodu a demokraciu a uvedomili si, že aj v súčasnosti sú na našej planéte miesta, kde sa človek bojí o svoj život a kde sloboda a demokracia je ako soľ v rozprávke Soľ nad zlato.

 

     IMG_0497        IMG_0499

 

 

I.A trénuje na majstrovstvá

Od pondelka 10.11.2014 majú žiaci I.A možnosť trénovať na veslárskom trenažéri, ktorý sa stal dočasne ich novým spoločníkom v triede. Už v stredu 12.11.2014 sa uskutočnia Školské majstrovstvá Trnavského kraja v halovom veslovaní a my veríme, že to bude pre našich žiakov skvelá skúsenosť.

Držíme palce!

   DSCN8271      DSCN8272

 

TEMATICKÝ DEŇ Myslitelia všetkých dôb

Pondelňajšie ráno – prvé ráno v škole po Halloweenskej noci bolo plné prekvapení. Vôbec sme nevedeli koho môžeme stretnúť, keďže sme sa mali obliecť ako významný mysliteľ z histórie. Vieš uhádnuť, ktorí vedci navštívili našu školu s použitím nápovede?

Tomášova pomôcka: Vynašiel som penicilín!

Miška: Nosím spoločenské oblečenie, pretože som veľmi inteligentná. Mám nezvyčajné dedukčné schopnosti a viem o tom. Viem vyriešiť mnohé prípady iba pohľadom na ľudské kosti…

Yana: Ja som veľmi dobrý mysliteľ – najlepšia Alexandrijská bádateľka. Som prvá žena, ktorá študovala matematiku, astronómiu a filozofiu.

Kaťa: Som ruský fyzik, básnik a zemepisec. Snažím sa preniesť moje vedecké objavy do praxe a rôznych vynálezov: Hlásal som vlnovú teóriu svetla and Zákon zachovania hmoty. Bol som prvým na svete, kto vyjadril teóriu existencie atmosféry na planéte Venuša v roku 1761 a musel som čakať až do roku 2012, aby sa moja teória potvrdila.

Rebeka: Narodila som sa v Káhire a som anglická biochemička. Získala som Nobelovu cenu za chémiu v roku 1964 za kryštalografiu a objasnenie štruktúry vitamínu B12.

Ms Ľubica: Po nemecky znamená moje priezvisko „kameň“, ale všetko je relatívne.

Kto sú myslitelia z I.A? Vieš priradiť mená (p. Hodgkinová, Slečna Brennanová, Slečna Hypatia, p. Lomonosov, p. Einstein a p. Fleming) k pomôckam?

     oo      o

                                                               Viac fotografií nájdete TU.

TEMATICKÉ ZAMERANIE MESIACA NOVEMBER: Myšlienky hodné šírenia.

Great Thinkers

 

SVETOVÝ DEŇ VEGÁNOV

28. októbra 2014 sa počas dvoch vyučujúcich hodín anglického jazyka naši študenti zúčastnili na diskusii pri príležitosti Svetového dňa vegánov. Diskusia bola vyústením témy Zdravie, ktorou sme sa zaoberali počas celého mesiaca október.

Svetový deň vegánstva sa každoročne koná od roku 1994 po celom svete. Naším cieľom bolo pripomenúť si ho vysvetlením terminológie týkajúcej sa tohto životného štýlu a zapracovať na našich komunikačných schopnostiach v rámci diskusie. Počas prvej hodiny sme si pozreli na internete zopár videí, na ktorých ľudia z celého sveta vyjadrili svoj názor na vegánske stravovanie a zdieľali osobné skúsenosti s týmto životným štýlom a stravovaním. Študentov hlavne zaujala „Vegánska výzva“ organizovaná Oprah Winfrey v dokumente, v ktorom sme mali možnosť vidieť ako na ňu reagovali zúčastnení a aký mala výsledok. Počas druhej hodiny sme otvorili debatu na tému vegánstvo, v ktorej sme vyjadrili názory a myšlienky na problematiku ako zaistiť, aby malo vegánske jedlo  všetky potrebné výživové hodnoty, získané z iných zdrojov ako z mäsa a mliečnych výrobkov. Dotkli sme sa aj otázok ako etické či zdravotné dôvody, organické jedlo a jedlo z miestnych fariem.

Vegan-logo-sign-icon-avatar

 

 

TEMATICKÝ DEŇ   Učitelia

Kým na Slovensku je zvykom Deň učiteľov oslavovať 28. marca, vo svete je tomu inak. Vo svete sa deň učiteľov oslavuje 5. októbra, a práve to bol dôvod, prečo gymnazisti prišli v pondelok do školy oblečení  „SMART“.

Aj keď sa na gymnáziu učilo ako po iné dni a dokonca na niektorých hodinách sa aj písala písomka, atmosféra bola príjemná. Dozvedeli sme sa, že v Rusku je tento deň výnimočný – starší žiaci učia mladších, žiaci sa stávajú učiteľmi a týmto doprajú svojim učiteľom trochu oddychu.

01    02

 

TEMATICKÉ ZAMERANIE MESIACA OKTÓBER: V zdravom tele zdravý duch.

Budeme sa venovať problematike zdravej výživy, potrápime telá športovými disciplínami, podebatujeme o globálnej téme chudoby v rozvojových krajinách.

         _DSC1086        DSCN7505

 

PROJEKT FINANČNEJ GRAMOTNOSTI Viac ako Peniaze:

Na konci septembra si napíšeme test finančnej gramotnosti – zistíme, ako na tom sme a čo všetko by sme sa mali doučiť, aby sme v živote robili iba správne finančné rozhodnutia.

kriza-peniaze-euro

 

PRIHLASUJEME SA NA OLYMPIÁDY, SÚŤAŽE

Záujem prvákov bilingválneho gymnázia o olympiády je úžasný: 8 žiakov a 13 prihlášok do olympiád. Už teraz držíme palce, aby nadšenie nevyprchalo, už teraz sa tešíme na úspechy našich prvákov.

Veľa šťastia pri riešení domácich a školských kôl!

 

PROJEKT UČÍM SA UČIŤ

Projekt Učíme sa učiť pomáha žiakom objaviť svoj vlastný učebný štýl a využívať ho pri štúdiu na našom gymnáziu. Projekt sa členil na tri oblasti:

  • Môj osobný učebný štýl.

Najskôr žiaci zistili, aký druh mnohonásobnej inteligencie je pre nich príznačný: interpersonálny, intrapersonálny, lingvistický, matematicko-logický, hudobný, naturalistický, priestorovo-vizuálny, alebo telesne-pohybový . Prevládajúci typ inteligencie u žiaka vo významnej miere ovplyvňuje učebný štýl, ktorý u žiaka prevláda pri získavaní nových poznatkov a v samotnom procese učenia sa.

Pre efektívne učenie sa na bilingválnom gymnáziu by žiaci, tak isto ako aj učitelia, mali poznať typy inteligencie svojich študentov.

  •  Učím sa učiť – učím sa tým, že aktívne učím svojich spolužiakov

Posledný septembrový týždeň bude v znamení vzájomného učenia sa medzi spolužiakmi. Žiak totiž zistí, či novému učivu rozumie až vtedy, keď sa stane aktívnym, t.j. keď je schopný poznatky vysvetliť spolužiakom tak, aby ich aj oni pochopili.

  •  Učím sa učiť sa - efektívne plánovanie času pri učení

Na hodinách slovenského jazyka Miss Zuzka na september zaradila učivá, ktoré sa venujú práve efektívnemu plánovaniu a využívaniu času učenia sa. S typom osobností a procesom učenia sa sú študenti oboznamovaní aj počas hodín občianskej náuky.

      DSCN7655        DSCN7653

 

Noc výskumníkov

V piatok 26. septembra 2014 sa v Bratislave uskutočnilo podujatie Noc výskumníkov, na ktorom sa prezentovali mnohé vedecké pracoviská a univerzity. Zaujali nás najmä bionické roboty, pokusy na supravodivosť, učiace sa roboty, hrajúce živé kvety, žmurkanie, 3D modelovanie mozgu… Skrátka každý z nás si našiel niečo, čo ho „dostalo“ a už teraz sa teší na ďalší ročník Noci výskumníkov.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     noc 1

 

ÚČELOVÉ CVIČENIEAko som sa naučil poskytovať prvú pomoc

Každý žiak sa využitím svojho vlastného učebného štýlu naučil, ako poskytovať prvú pomoc. Žiaci si navzájom v deň účelového cvičenia vysvetľovali postup poskytovania prvej pomoci, no najmä sa presvedčili o tom, že zážitkové učenie je super.  Teória bola prepojená s praxou: Matej „dostal“ náhly srdcový záchvat, Janka a Miška hneď poskytovali prvú pomoc. Pri simulovanej záchrane života nechýbal ani zvuk sanitky „WIÚ“, ktorý sa od adaptačného kurzu stal jedným z charakteristických symbolov I.A.

       DSCN7404        DSCN7407

 

IMATRIKULÁCIA

Imatrikulácia prvákov prebehla už počas adaptačného kurzu a vskutku netradične – podmienkou imatrikulácie bolo prejsť po lane upevnenom medzi dvoma stromami vo výške cca 1m nad zemou. Jediní, na ktorých sa žiak pri putovaní na lane mohol spoľahnúť, boli jeho budúci spolužiaci, ktorí ho istili.

Úloha prejsť z jedného konca lana na druhý vyzerala z pozície pozorovateľa na zemi veľmi jednoducho. Na samotnom lane to bol však poriadny adrenalín! Všetci prváci úlohu bravúrne zvládli a imatrikuláciou sa stali právoplatnými prvákmi na Súkromnom bilingválnom gymnáziu BESST.

          01         02

 

ADAPTAČNÝ KURZ

Naši gymnazisti išli na 3-dňový adaptačný kurz do Dechtíc, ktorý má slúžiť na posúvanie a rozširovanie vlastných hraníc. Dominujúcim prostriedkom tréningového vzdelávania je vlastná skúsenosť – fyzickej, emocionálnej a intelektuálnej. Veríme, že kurz ich posunie ďalej a vrátia sa plní nadšenia a inšpirácie.

      DSCN5344          Gymázium