Triedy 2016/2017

 

ia I.A
Triedny učiteľ: Mgr. Jana Struhárová
Počet žiakov: 18
Dievčat: 10
Chlapcov: 8
 
iia II.A
Triedny učiteľ: Mgr. Juraj Tuleja
Počet žiakov: 16
Dievčat: 9
Chlapcov: 7
iiia III.A
Triedny učiteľ: Mgr. Andrej Krajčovič
Počet žiakov: 12
Dievčat: 9
Chlapcov: 3