III.A

Prednášky na Univerzite Komenského

Študenti z III.A sa v utorok 23.5.2017 zúčastnili cyklu prednášok, ktoré organizovala UK Bratislava pre študentov stredných škôl, aby tak mohli pocítiť atmosféru štúdia na univerzite. Prednášky boli  na rôzne témy z oblasti matematiky, fyziky, estetiky, jazykovedy alebo filozofie.

Myslím, že žiaci strávili plnohodnotné študijné dopoludnie a získali tak nové informácie aj skúsenosti do budúcnosti.

Mr. Andrej

dav dav dav dav

Hodiny Geografie

Na spoločných hodinách geografie sme tento rok preberali rôzne témy týkajúce sa územia Slovenskej republiky. Učili sme sa o obyvateľstve, vodstve, hospodárstve alebo aj jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky. Študenti III. A sa radi vždy dozvedia niečo nové o našej krajine. Jednotlivé práce, ktoré sme spolu vytvorili sme vzájomne prezentovali a užili si pri tom neraz veľa zábavy. Aj preto mám naše spoločné hodiny Geografie veľmi rád a užívam si ich.

Mr. Andrej

File 26.5.17 8 41 52 File 26.5.17 8 44 16 File 26.5.17 8 44 30 File 26.5.17 8 45 16

Klavírna skladba

Na gymnáziu sa študenti venujú rozvoju osobnosti v programe pre mladých – Duke of Edinburgh. Nakoľko už niektorí študenti dosiahli zvolené ciele, našli sme si čas a Mirka z III.A nám zahrala klavírnu skladbu, ktorú si dala za úlohu sa naučiť. Skladba je od Bacha a počas prestávky nám poskytla dokonalý hudobný zážitok a relax. Veľmi nás potešilo, že vynaložená námaha priniesla ovocie v podobe krásnej skladby.

Mr. Julo

20170519_101140 20170519_101148 20170519_101152 20170519_101155

Hodina chémie v III.A

Alkaloidy, antibiotiká, teofylín a iné… pre niekoho možno cudzie pojmy, pre nás v triede III.A známe veci o ktorých sa na hodinách chémie učíme. Ide o liečivé rastliny a rôzne zložky, ktoré môžu obsahovať. Na hodine sme prezentovali svoj názor na tému liečivé rastliny vs. antibiotiká. Každý z nás spracoval tému zo svojho pohľadu a tak sme na hodine videli pojmové mapy, grafy a rôzne fotky či obrázky. O problematike sme viedli diskusiu a dozvedeli sme sa veľa nového. Už teraz sa tešíme na ďalšiu hodinu chémie.

Mr. Julo

IMG_5775 IMG_5777 IMG_5781 IMG_5784

Finančná matematika v III.A
NESMRTEĽNÁ RIADITEĽKA SÚKROMNÉHO BILINGVÁLNEHO GYMNÁZIA BESST?

Miss Ľubica sa rozhodla, že zomrie až vtedy, keď jej rodinní príslušníci zdedia po nej aspoň 55000€. Našla banku, ktorá jej v deň, keď je SBG BESST Halloweenovská prespávačka v škole, poskytne doživotný ročný fixný úrok 5% na vklad maximálne 5000€.

Doživotný úrok je lákavá ponuka a tak sa Miss Ľubica rozhodla, že 27.10.2016 vloží do tejto banky maximálnu povolenú sumu a bude žiť až dovtedy, kým nebude jej výnos 50000€, teda kým sa jej vklad nezúročí na 55000€.

Poznáme Miss Ľubicu a vieme, že vytrvalo ide za svojím cieľom. Čo si raz predsavzala, to sa musí splniť. A tak bude čakať… Ale ako dlho? Stane sa z nej prvá nesmrteľná riaditeľka? Je vôbec možné nasporiť takúto sumu z jednorazového vkladu  5000€ za obdobie jedného ľudského života?

Tretiaci odpoveď už vedia. Miss Ľubica sa síce musí začať stravovať zdravšie, odporúčame jej aj obmedziť svoju obľúbenú kávu  a asi začať aj trochu viac cvičiť, aby sa udržala vo forme, kým nasporí pre svojich dedičov 55000€, ale nie je to nemožné… stihne to dokonca skôr ako oslávi svojich 100 rokov.

Ale ak sa vy rozhodnete investovať 5000€ pri rovnakých podmienkach ako dostala od banky Miss Ľubica hneď po skončení vysokej školy, sumy 55000€ na svojom účte sa dočkáte skôr ako pôjdete do dôchodku.

 Miss Ľubica

Biela pastelka

Dňa 23.09.2016 sa žiačky tretieho ročníka zapojili do charitatívnej zbierky Biela pastelka, pod patronátom Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Počas poobedia, zbierali peniaze pre nevidiacich a zrakovo postihnutých, na pomôcky pre ich každodenný život alebo výcvik vodiacich psov. Celkovo vyzbierali neskutočných 241 € .

Dúfame, že sa naši spolužiaci budú aj naďalej  a vo väčšom zastúpení zúčastňovať podobných dobrovoľníckych činností a aktivít. Ďakujem všetkým tretiačkam za aktívnu spoluúčasť a dúfam, že sme inšpirovali aj ostatných.

Sylvia Chudá, študentka III.A

img_3534 img_3536 img_3537 img_3542

Učebňa C305

Delené hodiny matematiky v učebni C305 majú svoje čaro. Žiaci sedia okolo okrúhleho stola. Prejdem okolo tohto stola a hneď viem, kto ako pracuje, kto má s čím problém. Diskutujeme, kladieme  si veľa otázok.

Teším sa, keď sa ma žiaci nepýtajú, ale nazerajú do zošita najbližšieho spolužiaka. Viem, že bude nasledovať  peer-to-peer learning: pomoc a vysvetlenie učiva od spolužiaka. Žiak učivo pochopí a môže samostatne pokračovať ďalej. Neopisuje sa, učíme sa.

Na hodinách vládne spolupráca, žiaci zažívajú rolu učiteľa. Tvorivosť, uvažovanie, odhodlanie a motivácia je to, čo sme našli v učebni C305.

Ďakujem Ti, učebňa C305. Mám rada hodiny matematiky s III.A.

 Miss Ľubica

c305-okt01 c305-okt02 c305-okt03 img_5802-1