II.A

My pre vás

V štvrtok 25.5. sme na pôde SBG BESST privítali rodičov a príbuzných žiakov II.A, ktorí si pre pozvaných hostí pripravili program. Predstavili svoje schopnosti a vedomosti nadobudnuté v tomto polroku. Študenti si rozdelili úlohy, aby sa zapojil každý – celý program aj v rátane sprievodného slova si vzali na starosť žiaci.

Témy, ktoré odzneli počas tohto poobedia boli rôznorodé a z rozličných predmetov. Od matematickej symetrie v reálnom živote, cez čokoládu ako drogu až po virtuálne prehliadky európskych krajín, konkrétne Írska a Grécka.

Nebolo to len o prezentáciách, študenti predstavili aj videá, ktoré pripravili v rámci predmetov marketing (marketingové video školy) a globálne perspektívy (čo všetko môžu robiť ženy).

Hlavnou témou bol aktuálny a závažný problém trápiaci celý svet – znečistenie a recyklácia. Najprv odznela zaujímavá prezentácia o možnostiach recyklácie. Vrcholom programu však bola módna prehliadka. Študenti počas viacerých hodín globálnych perspektív vlastnoručne zhotovovali odevné návrhy z použitých tkanín a iných materiálov a predmetov. Svoj model si každý z návrhárov obliekol a predviedol na pomyselnom móle.

Program sa stretol s pozitívnou odozvou u hostí. Všetci sa zhodovali, že je na žiakoch badať pokrok v mnohých oblastiach.

Mr. Juraj

IMG_1015 IMG_1021 IMG_1026 IMG_1028

Zbierka vrchnáčikov

Od 19. do 26. júna usporiadal druhý ročník gymnázia zbierku vrchnáčikov z plastových PET fliaš. Uzávery poputujú Tomáškovi L., ktorý výmenou za ne môže získať vozíček, ktorý malému bojovníkovi a aj celej jeho rodine pomôže aspoň sčasti s jeho hendikepom. V priebehu tohto týždňa sa vyzbieralo viac ako 1500 vrchnáčikov, za ktoré vám celá Tomáškova rodina srdečne ďakuje.

Viktória Dz., žiačka II.A

IMG_20170626_143921

Cvičná dobrodružná expedícia

V predposledný májový víkend sa študenti II.A, ktorí sú zapojení v projekte Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu vydali na cvičnú expedíciu. Táto cvičná expedícia ich mala pripraviť na hodnotenú expedíciu, ktorú absolvujú v septembri. Študenti vyrážali v sobotu 20.5. z Modry. Napriek počiatočným problémom s orientáciou na mape a v teréne, sa celá skupina dostala na značený turistický chodník a pokračovala už podľa plánu. Študenti si mali možnosť otestovať rôzne druhy počasia. Počas príkreho stúpania na Veľkú Homoľu intenzívne hrialo slnko. Tesne pred vrcholom Veľkej Homole sa obloha zatiahla a začal fúkať silný a chladný vietor. Po zostúpení na Čermák sa ochladilo ešte viac a začalo krátko dokonca slabučko snežiť. Ako však študenti klesali nižšie, podmienky sa zlepšovali. Po takmer 20 km po turistických trasách si študenti postavili stanový tábor bod vrchom Kukla. Posilnili si oddýchli si a v nasledujúci deň sa opäť vybrali na cestu. Ich putovanie nebolo bezcieľne. Po čas celej cesty sledovali okolie a zbierali odpadky. V prvý deň vyzbierali takmer jedno vrece odpadkov. Počas druhého dňa vyzbierali trochu menej, no vyčistili úctyhodnú dĺžku turistických chodníkov. Nakoniec v peknom slnečnom a teplom počasí všetci účastníci úspešne dorazili späť do Modry a autobusom sa prepravili do Trnavy. Všetci účastníci sa zhodli, že sa cítia veľmi unavení, ale oveľa pripravenejší na hodnotenú expedíciu. Ostáva len veriť, že aj tá dopadne rovnako úspešne.

Mr. Juraj

20170520_160756 IMG_2288 IMG_2299 IMG_2302

Deň boja proti detskej práci

Dňa 12. júna druháci organizovali Deň proti detskej práci. Vymysleli si aktivitu pre prvákov – nosenie 18 kilových vriec s ryžou po chodbách nášho gymnázia a pre tretiakov – vytrhávanie buriny v areáli. Po namáhavom prekvapení, si mohli žiaci posedieť v II.A a pozrieť si krátke video o detskej práci, ktoré si na hodine globálnych perspektív pripravili traja druháci.

 Laura, žiačka II.A

IMG_2341 IMG_2334 IMG_2325 IMG_2322

Fyzikálna show v Piešťanoch

Dňa 23.5.2017 sa študenti  prvého  a druhého ročníka zúčastnili fyzikálnej show s názvom:  Počuť svetlo, vidieť zvuk  v podaní dvoch správnych chlapíkov, ktorí si hovoria Fyzikálne divadlo.  Išlo o dôkladne prepracované predstavenie s originálnymi nápadmi a fyzikálnymi hračkami sprevádzané vtipným komentárom. Toto fyzikálne predstavenie už oslávilo svojich 7 rokov svojej existencie počas celého obdobia bolo zdokonaľované.

Mali sme možnosť vidieť ako správne umiestnený zdroj laserového svetla dokáže znázorniť priebeh jednoduchých zvukových vĺn, ale aj vykresliť rôzne obrazce ak zdrojom zvuku je nejaké hudobné dielo. Tieto obrazce je možné vidieť len vďaka pomalej reakcii našich očí a mozgu, kým fotografický záber ukazuje len časť obrazca.

Asi najpôsobivejším pokusom bol pokus s plynovým potrubím s dierkami, do ktorého bol nainštalovaný reproduktor. Týmto spôsobom plameň dokázal zobraziť rozloženie zvukových vĺn v potrubí pri prehrávaní rôznych skladieb.

Účinkujúci fyzikálni herci a tvorcovia nám ďalej ukázali ako prerušovaním  laserového lúča dokážeme vytvoriť zvuk a postupne to dopracovať až na laserovú gitaru.

Mali sme možnosť vidieť, alebo presnejšie počuť, že aj bežné elektrické zdroje svetla blikajú s určitou frekvenciou v závislosti na ich konštrukcii a účele.

Celá akcia bola pre nás obohatením a užitočne stráveným časom. Tento zážitok bol využitý aj na hodinách fyziky s vysvetlením jednotlivých javov.

Mr. Vlado

IMG_1997 IMG_2034 IMG_1977

Projekty na hodinách fyziky

Učivo fyziky sme si na konci školského roka opakovali interaktívne. Miss Ľubica vybrala 16 tém, ktoré sme od začiatku školského roka prebrali na hodinách fyziky. Žiaci si vylosovali tému a mali dva týždne na to, aby si k nej pripravili pokus, tento pred žiakmi predviedli, vysvetlili fyzikálnu podstatu.

Aj žiaci v publiku museli byť pozorní: po predvedení pokusu nasledovali dve otázky, na ktoré musel náhodne vybratý spolužiak vedieť odpovedať.

Táto forma opakovania učiva sa všetkým páčila: Saška popísala, ako merala v jedno nedeľné popoludnie rýchlosť zvuku, Teri predviedla optické klamy so zrkadlami, Roland použil potravinársku farbu a ľad na ukážku vedenia tepla, Patrik priniesol dve lopty na vysvetlenie premeny energií. Technická zručnosti v práci s drevom predviedol Andrej, ktorý rovnováhu na páke vysvetlil na doma vyrobenom modeli. Pokusom sa budeme venovať ešte ďalšie tri vyučovacie hodiny. Už teraz sa tešíme na projekciu z domáceho kina vyrobeného z mobilného telefónu a lupy, výpočet mernej tepelnej kapacity vody z hodnôt získaných vďaka rýchlo-varnej kanvici, či doma zhotovené netradičné hudobné nástroje.

Ms. Ľubica

Príprava vodíka

Na hodine chémie sme si v laboratóriu pripravili vodík. Najprv trocha teórie, aby sme si pripomenuli správny postup prípravy a dodržali bezpečnostné pravidlá. Potom už hor sa do práce! Zriedená kyselina, potom zinok, a vodík bol na svete. Zachytávali sme ho a dokazovali výbuchom. Ok, možno je výbuch trocha silné slovo, ale počuť to bolo :). Následne nám Jakub ukázal veľmi pekne doma vyrobené zariadenie na elektrolýzu, pri ktorej vzniká pomerne veľké množstvo vodíka. Myslím si že tieto výbuchy už počulo celé horné poschodie. Samozrejme bezpečnosť sme zachovali a hodinu si zapamätáme ešte dlho.

Mr. Julo

received_10154850995975569 received_10154850996220569 received_10154850996275569 received_10154850997190569

Prípravy na vianočné vystúpenie

Tento týždeň je pre žiakov II.A veľmi hektický. Pripravujeme sa na Vianočný večierok. Najskôr sme sa dozvedeli o úžasnej udalosti z Prvej svetovej vojny. Udiala sa počas prvého roku, 1914, na Štedrý večer. Nemeckí a britskí vojaci boli práve v bojových zákopoch, keď sa rozhodli uzatvoriť prímerie. Zahrali si futbal a v tento deň počas vojny zabudli, že sú nepriatelia a stali sa ľuďmi. Tento príbeh sa nám páči a príde nám ako nádejný príbeh o ľudskosti, ktorý ukazuje skutočný význam Vianoc. Rozhodli sme sa teda, že ho zahráme, aby sme rodičom ukázali viac o tom, čo sme sa naučili. Nielen že sme pozmenili scenár, tancovali a spievali, ale vytvorili si aj vlastné kulisy.

Začali sme s vojenskými prilbami…

A Tereza, ktorá je talentovanou umelkyňou vytvorila kulisy…

Dobre sme sa zabavili a zároveň cvičili angličtinu a dozvedeli sa o krásnom príbehu z dejín.

Ms. Hayley

fullsizerender-1 fullsizerender

 Prvá pomoc očami gymnazistov

Posledné týždne sa žiaci 2. ročníka gymnázia na hodinách biológie venovali rôznym chorobám, imunite a očkovaniu. Prostredníctvom rôznych aktivít si osvojili veľa poznatkov, ktoré určite využijú aj v bežnom živote. Záverečným výstupom bola aktivita o prvej pomoci. Každý zo žiakov vytvoril video, v ktorom zhrnul postup pri prvej pomoci pri vopred zvolenej chorobe. Potom prebehlo hlasovanie o dve najlepšie videá. Tie si práve teraz môžete pozrieť TU a TU.

 Ms. Nataly

Finančná gramotnosť

Pre študentov druhého ročníka, ktorí majú matematiku radi a preto sú v skupine, v ktorej sa radi zapodievame náročnejšími príkladmi, boli dni finančnej gramotnosti naplnené príkladmi o bankových úveroch, vkladoch a úrokovaní. Pochopiteľne sme sa najskôr oboznámili s jednoduchým i zloženým úrokovaním. Neskôr sme si však situáciu skomplikovali priebežnými vkladmi a splátkami, takže sme sa dostali veľmi blízko k realite. Vo výpočtoch sme sa dosť potrápili (čo je naša vášeň) a museli sme využiť znalosti o súčte geometrického radu ako aj riešenie rovníc.

Urobili sme aj diskusiu o investovaní svojich prostriedkov do rôznych komodít ako napr. zlato a ropa. Ukázali sme si, že tento druh investícií môže prinášať vysoké zisky, ale nesie aj veľké riziká. Ukázali sme, že cena sa môže prudko zmeniť, hoci to dlhodobo vyzerá, že na investíciách do zlata a ropy sa nedá prerobiť. A ukázali sme si aj to, že ceny týchto komodít sú predpovedateľné, avšak súčasne veľmi nevyspytateľné a podliehajú rôznym politickým a ekonomickým hrám silných svetových hráčov, ktorými sú finanční oligarchovia a globálni obchodníci.

Preverenie našich vedomostí vyzeralo takto – tabuľa a riešenie:

capture-2 capture-3 capture-4 capture

Mr. Vlado

Účelové cvičenie

V piatok 16.9. absolvovali študenti I.A a II.A účelové cvičenie. Ráno o 8.30 vyrazili so školy na autobusovú stanicu, odkiaľ nabrali smer Smolenice. Neďaleko Smolenického zámku získavali nové vedomosti a zručnosti z oblastí zdravotnej prípravy, kde si skúsili viacero oblastí prvej pomoci, napríklad prvý kontakt s postihnutým, čo robiť v prípade zastavenia dýchania, bezvedomia alebo krvácania, či ako a kedy uviesť postihnutého do stabilizovanej polohy. Venovali sa aj oblasti civilnej ochrany a pohybu a pobytu v prírode. Skúsili si prácu s buzolou a mapou a okrem toho si stihli založiť oheň a opiecť nejaké dobroty pod zub.

Mr. Juraj

img_0790 img_0798 img_0795 img_0782

 

Adaptačný kurz

Žiaci I.A sa v dňoch od 12. 9. do 14.9.2016 zúčastnili adaptačného kurzu v Škole v prírode na Dobrej Vode spolu so žiakmi II.A. Program bol zameraný na spoznávanie sa, komunikáciu a budovanie kolektívu. Okrem toho, že sa prváci spoznávali navzájom mali v niektorých častiach programu šancu spoznať lepšie aj žiakov z II.A. Všetky tri dni boli naplnené rozmanitými aktivitami od športových aktivít (tímový beh s tenisovou loptičkou, lozenie po prekážkach na stromoch) cez kreatívne (tvorba fotokomiksu) až po komunikačne zamerané aktivity (Zoom – skladanie obrázkového príbehu na základe opisu). Spánku bolo síce pomenej ale zážitkov bolo neúrekom. Celú fotogalériu si môžete pozrieť TU.

Ms. Janka S

dsc_0244 dsc_0172 dsc_0150 dsc_0115