I.A

Fyzikálna show v Piešťanoch

Dňa 23.5.2017 sa študenti  prvého  a druhého ročníka zúčastnili fyzikálnej show s názvom:  Počuť svetlo, vidieť zvuk  v podaní dvoch správnych chlapíkov, ktorí si hovoria Fyzikálne divadlo.  Išlo o dôkladne prepracované predstavenie s originálnymi nápadmi a fyzikálnymi hračkami sprevádzané vtipným komentárom. Toto fyzikálne predstavenie už oslávilo svojich 7 rokov svojej existencie počas celého obdobia bolo zdokonaľované.

Mali sme možnosť vidieť ako správne umiestnený zdroj laserového svetla dokáže znázorniť priebeh jednoduchých zvukových vĺn, ale aj vykresliť rôzne obrazce ak zdrojom zvuku je nejaké hudobné dielo. Tieto obrazce je možné vidieť len vďaka pomalej reakcii našich očí a mozgu, kým fotografický záber ukazuje len časť obrazca.

Asi najpôsobivejším pokusom bol pokus s plynovým potrubím s dierkami, do ktorého bol nainštalovaný reproduktor. Týmto spôsobom plameň dokázal zobraziť rozloženie zvukových vĺn v potrubí pri prehrávaní rôznych skladieb.

Účinkujúci fyzikálni herci a tvorcovia nám ďalej ukázali ako prerušovaním  laserového lúča dokážeme vytvoriť zvuk a postupne to dopracovať až na laserovú gitaru.

Mali sme možnosť vidieť, alebo presnejšie počuť, že aj bežné elektrické zdroje svetla blikajú s určitou frekvenciou v závislosti na ich konštrukcii a účele.

Celá akcia bola pre nás obohatením a užitočne stráveným časom. Tento zážitok bol využitý aj na hodinách fyziky s vysvetlením jednotlivých javov.

Mr. Vlado

IMG_1977 IMG_1997 IMG_2034

Imatrikulácie

Podľa starej tradície sa aj na Súkromnom bilingválnom gymnáziu BESST uskutočnilo uvádzanie nových študentov do študentského stavu – teda imatrikulácia. Imatrikulácia sa odohrala 16.11.2016, teda symbolicky, v predvečer medzinárodného dňa študentstva. Prebiehala v priestoroch školy. Študenti II.A po niekoľkotýždňových prípravách pozvali žiakov I.A na tento tradičný akt. Pripravili pre prvákov niekoľko disciplín, ktoré preverili ich tímového ducha, schopnosť spolupracovať, ale aj súťaživosť, tvorivosť a odhodlanie. Ako to už býva, nie všetky úlohy boli prijímaným členom po chuti. Prváci sa však nakoniec s úlohami statočne popasovali a dotiahli ich do úspešného záveru. Teda, vitajte milí prváci, cíťte sa medzi nami čo najlepšie a užívajte si nasledujúce roky, ktoré na našej škole strávite.

Mr. Juraj

gym-1617-imatrikulacie-01 gym-1617-imatrikulacie-05 gym-1617-imatrikulacie-25 gym-1617-imatrikulacie-32

Účelové cvičenie

V piatok 16.9. absolvovali študenti I.A a II.A účelové cvičenie. Ráno o 8.30 vyrazili so školy na autobusovú stanicu, odkiaľ nabrali smer Smolenice. Neďaleko Smolenického zámku získavali nové vedomosti a zručnosti z oblastí zdravotnej prípravy, kde si skúsili viacero oblastí prvej pomoci, napríklad prvý kontakt s postihnutým, čo robiť v prípade zastavenia dýchania, bezvedomia alebo krvácania, či ako a kedy uviesť postihnutého do stabilizovanej polohy. Venovali sa aj oblasti civilnej ochrany a pohybu a pobytu v prírode. Skúsili si prácu s buzolou a mapou a okrem toho si stihli založiť oheň a opiecť nejaké dobroty pod zub.

Mr. Juraj

img_0790 img_0798 img_0795 img_0782

 

Adaptačný kurz

Žiaci I.A sa v dňoch od 12. 9. do 14.9.2016 zúčastnili adaptačného kurzu v Škole v prírode na Dobrej Vode spolu so žiakmi II.A. Program bol zameraný na spoznávanie sa, komunikáciu a budovanie kolektívu. Okrem toho, že sa prváci spoznávali navzájom mali v niektorých častiach programu šancu spoznať lepšie aj žiakov z II.A. Všetky tri dni boli naplnené rozmanitými aktivitami od športových aktivít (tímový beh s tenisovou loptičkou, lozenie po prekážkach na stromoch) cez kreatívne (tvorba fotokomiksu) až po komunikačne zamerané aktivity (Zoom – skladanie obrázkového príbehu na základe opisu). Spánku bolo síce pomenej ale zážitkov bolo neúrekom. Celú fotogalériu si môžete pozrieť TU.

Ms. Janka S

dsc_0244 dsc_0172 dsc_0150 dsc_0115