Na úvod

 

Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Limbová 6051/3, Trnava bolo dňa 26.2.2014 zaradené do siete škôl a školských zariadení SR s termínom začatia činnosti od 1.9.2014. V sieti škôl je zaradené ako gymnázium so študijným odborom 7902 J 74 – bilingválne štúdium, s vyučovacím jazykom slovenským a anglickým.

Súkromné bilingválne gymnázium BESST má status Cambridge International School – je akreditovaných centrom University of Cambridge International Examinations.

V školskom roku 2015/2016 sme otvorili jednu triedu prvého ročníka a jednu triedu druhého ročníka, spolu s počtom 24 žiakov. V školskom roku 2016/2017 otvárame po jednej triede v troch ročníkoch s celkovým počtom 47 žiakov. Talentové skúšky sa konali 8.4.2016 a 21.6.2016 a na ich základe bolo do prvého ročníka prijatých 18 žiakov.

Gymnázium je logickým pokračovaním vzdelávania na Súkromnej základnej škole BESST, ktorá je na základe výsledkov žiakov 9. ročníka v TESTOVANÍ 9-2016 najlepšou školou v Trnavskom kraji a piatou najlepšou v rámci celej SR. Staviame na skúsenostiach.

Žiaci u nás nájdu okrem akademického vzdelávania aj príjemné a tvorivé prostredie a množstvo aktivít podporujúcich rozvoj osobnosti. V prípade, že počas štúdia prejavia záujem študovať výlučne v anglickom jazyku, po ukončení tretieho ročníka majú možnosť prestúpiť do triedy s medzinárodným programom a tým získať hodnotné zručnosti pre štúdium na zahraničnej univerzite.

We do the BESST for you to be the BEST… 

Viac o výsledkoch TESTOVANIE 9-2016 tu .