Prijímacie konanie

UCHÁDZAČI O ŠTÚDIUM v 1. ročníku

Súkromného bilingválneho gymnázia BESST, Limbová 3, Trnava

v školskom roku 2017/2018

2. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

 O štúdium v prvom ročníku Súkromného bilingválneho gymnázia BESST, Limbová 3, Trnava sa môže uchádzať

žiak, ktorý v školskom roku 2016/2017 navštevuje

  • ôsmy ročník základnej školy, alebo
  • deviaty ročník základnej školy, alebo
  • terciu alebo kvartu osemročného gymnázia

(tretí alebo štvrtý ročník gymnázií s osemročným študijným programom).

 Žiaci ôsmeho alebo deviateho ročníka základnej školy musia do 06.06.2017 podať prihlášku na strednú školu

a 20.06.2017 vykonať prijímaciu skúšku – viď kritériá na prijatie do 1. ročníka.
Prihlášky môžu zasielať aj žiaci, ktorí už sú po prvom kole prijatí na inú strednú školu.

 Žiaci tercie a kvarty osemročných gymnázií musia podať žiadosť o prestup a úspešne vykonať prestupovú skúšku.

V prípade záujmu o ďalšie informácie ohľadom prestupových skúšok kontaktujte školu telefonicky na t.č. 0905 460 413  alebo emailom na srnakova@besst.sk.