Krúžky

 

Študenti majú možnosť navštevovať krúžky organizované Súkromnou základnou školou BESST, viac informácií na stránke základnej školy v časti ŠKD.

kids