Krúžky

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
7:50-8:20 Divadelné umenie(Ms. Miška)
15:00 japončina (60 min)každý párny tyždeň(Ms. Nataly) ruština(15:05-15:35)(Ms. Zhanna) debatný krúžok(Mr. John) podnikanie(Mr. Matej)
2x ročne turistika(Mr. Julo)

ŠTUDENTSKÁ SPOLOČNOSŤ

Štvrtok 15:00 (Mr. Matej)

Klub Študentská spoločnosť ponúka jedinečnú príležitosť získať v škole praktické podnikateľské zručnosti. Programom tohto klubu je založenie študentskej spoločnosti, vyrábanie a predaj reálnych produktov a služieb, s použitím skutočných peňazí.

Vedením spoločnosti žiaci získajú zručnosti 21. storočia, ako napríklad tímová spolupráca, zodpovednosť, flexibilita, vytrvalosť, podnikavosť, rozpočtovanie, predvídavosť, prispôsobovanie sa zmene, riešenie konfliktov v skupine, tvorivosť, schopnosť stíhať termíny, atď. potrebné pre ďalšie vzdelávanie ako aj pre budúci osobný a profesionálny život našich žiakov. Žiaci budú nadobúdať tieto zručnosti prístupom “učenie sa robením”, v súlade s metodikou programov združenia Junior Achievement.

DEBATOVANIE

Streda 15:00 (Mr. John)

Každotýždenné 30-minútové stretnutia budú zahŕňať nasledovné témy:
  1. Prehľad debatných techník
  2. Prieskum rôznych druhov debatných súťaží/formátov
  3. Analýza elementov dobrej otváracej reči a ako oponovať a dekonštruovať argumenty
  4. Reč tela a projekcia hlasu – praktikum
  5. Diskusia o možných témach debát
  6. Prieskum a výskum tém na ktoré žiaci chcú debatovať
  7. Žiaci budú mať možnosť každý týždeň absolvovať cvičné debaty a na konci každého polroku sa bude konať debata medzi tímami s ostatnými žiakmi ako divákmi, víťazný tím dostane cenu.
Cieľom tohto krúžku je rozvíjať rečnícke zručnosti ako aj logické uvažovanie žiakov a jeho aplikáciu

DIVADLO

Utorok 7:50-8:20 (Ms. Miška)

- Popis bude doplnený neskôr

JAPONČINA

Pondelok 15:00 (60 min), každý párny týždeň, (Ms. Nataly)

Klub japončiny študentov naučí nie len písať a čítať po japonsky, ale aj spoznať bohatú a rôznorodú japonskú kultúru. Študenti sa dozvedia niečo o kaligrafii, mýtoch, jedle, pop kultúre a móde a budú zapojení do aktivít spojených s touto krajinou a jej zvykmi. Prostredníctvom nášho klubu chceme hlbšie pochopiť a oceniť krásy japonskej kultúry.

RUŠTINA

Utorok 15:05-15:35, (Ms. Zhanna)

- Popis bude doplnený neskôr

TURISTIKA

2x do roka (Mr. Julo)

Veľa ľudí sa s tebou rado porozpráva o prírode a dobrodružstvách. Už menej ľudí sa s tebou bude rozprávať ak im prezradíš aké dobrodružstvá máš plánuješ ty sám. Ešte menej ľudí by bolo vôbec ochotných pomôcť ti tieto aktivity zrealizovať. Ja ťa na takéto dobrodružstvo pozývam. Pridáš sa?