Cenník

MESAČNÉ POPLATKY

 • mesačné poplatky sa uhrádzajú raz mesačne na účet školy, ako variabilný symbol sa uvádza ID žiaka.

ŠTÚDIUM

 • mesačné školné sa uhrádza 12 x do roka vo výške 350€
 • jednorázový registračný poplatok 150 € –  uhrádza sa iba jedenkrát za celé štúdium
 • poplatok za učebnice a pracovné zošity nie je zahrnutý v školnom, uhrádza sa vždy na ziačiatku školského roka - pre školský rok 2015/2016  v sume 95€

Cenník Cambridgeských medzinárodných skúšok platný od 1.9.2016

IGCSE skúšky – žiaci sa na ne pripravujú v druhom a treťom ročníku štúdia.

IGCSE skúšku píšu na konci tretieho ročníka štúdia.

Poplatky pre uchádzačov:

 • Cambridge IGCSE® (okrem IGCSE® English S0500/0522, S0510/0511)… 79.77 / 1 vyučovací predmet
 • Cambridge IGCSE® English S0500/0522, S0510/0511…………….. 129.77 / 1 vyučovací predmet
 • Cambridge IGCSE® Double Award …………………………………..  159.44 / 1 vyučovací predmet

AS, A2 a A Level skúšky – žiaci sa na ne pripravujú v štvrtom a piatom ročníku štúdia.

Z každého predmetu vyučovaného v štvrtom a piatom ročníku žiaci môžu absolvovať skúšky

 • na konci piateho ročníka A level skúšku (pokrýva dvojročné obdobie štúdia, v štvrtom ročníku žiak skúšku nepíše)
 • na konci štvrtého ročníka AS level skúšku (pokrýva učivo štvrtého ročníka) a na konci piateho ročníka A2 level skúšku (pokrýva učivo piateho ročníka).

Schematicky: AS level + A2  level = A level

Poplatky pre uchádzačov:

 • Cambridge International A Level:
  • 126.85  /1 vyučovací predmet
 • Cambridge International AS Level or A2 (okrem AS Global Perspectives S8987):
  • 84.99 €/ 1 vyučovací predmet
 • Cambridge International AS Level Global Perspectives S8987:
  • 149.99 

Žiaci nie sú povinní tieto skúšky absolvovať.

Cenník vychádza z cien za Cambridgeské medzinárodné skúšky, uvedených v dokumente „Fees list for  European Euro Zone“, ktorý University of Cambridge International Examinations každoročne aktualizuje.

Cenník Cambridgeských skúšok pre šk. rok 2017/2018

Pozn.: Poplatky za Cambridgeské medzinárodné skúšky sú uvedené bez DPH, výsledná cena bude navýšená o DPH.

ŠKOLSKÝ AUTOBUS

Odvoz školským autobusom počas dní školského vyučovania

jeden smer ………………………………………………………….    30 €/mesiac

STRAVA

 • desiata ………………………………………………………………………    0,45 €
 • olovrant ……………………………………………………………………..    0,35 €
 • obed …………………………………………………………………………    2,35 €
 • ovocné šťavy ……………………………………………………………….    0,50 €

UNIFORMY

Polokošeľa……………………………………………………………………………………. 15,00 €
Flees mikina………………………………………………………………………………….  15,00 €
Mikina na zips………………………………………………………………………………… 15,00 €
Mikina na zips 100% bavlna………………………………………………………………… 25,00 €
Pulóver…………………………………………………………………………………………. 20,00 €
Viazanka červená……………………………………………………………………………..  7,00 €
Viazanka riflová………………………………………………………………………………..  7,00 €

Predaj uniforiem – priebežne na recepcii školy. Ceny uniforiem sú platné do 31.12.2016.

ŠKOLSKÝ KLUB

V rámci klubu prebiehajú záujmové krúžky alebo voľné činnosti organizované Súkromnou základnou školou BESST. Školský klub sa uhrádza počas 10 mesiacov v školskom roku. Poplatky za využívanie ŠK sú:

 • počas celého týždňa ………………………………………………    95 €/mesiac
 • 1 deň v týždni ………………………………………………………    20 €/mesiac
 • 17:00 hod. – 18:00 hod. …………………….……………..………    5 €/hodina