School Club

Information

Signing of BINDING APPLICATIONS FOR SCHOOL CLUB, AFTER-SCHOOL ACTIVITIES AND ART STUDIO

will take place during the next week, from 2nd to 6th October 2017

in the morning from 8.00 am until 9.00 am in the reception area

or in the afternoon from 2.30 pm until 5.00 pm (expcept for Wednesday)
on the first floor in the School Club staffroom (room number 205, turn right at the aquarium)

Contact person:
Mgr. Anna Martišovičová
martisovicova@besst.sk
+421 917 951 353

 

AFTER SCHOOL ACTIVITIES

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
2:45 – 4:30 PM
 • Art studio
 • Art studio
 • Art studio
 • Art studio
 • Art studio
2:55 – 3:55 PM
 • Piano
 • Tennis
 • Table tennis 2
 • Journalist
 • Singing
 • Creative writting
 • LEGO Mindstorms 2
 • Piano
 • Tennis
 • Spanish language
 • Gymnastics
 • Drama 1
 • Yamaha
 • Vocabulary
 • Piano
 • Tennis
 • Dance 1
 • Floorball 2
 • Baltik 2
 • Piano
 • Tennis
 • Art workshop
 • Gymnastics
 • Dodgeball
 • LEGO 1
 • Intuitive crafts 2
 • Yamaha
 • Piano
 • Tennis
 • Chess
 • Hip hop
 • Football 2
 • LEGO 3
 • POP singing
3:55 – 4:55 PM
 • Piano
 • Tennis
 • Table tennis 1
 • LEGO Mindstorms 1
 • Piano
 • Tennis
 • Swimming
 • Yamaha
 • Piano
 • Tennis
 • Dance 2
 • Floorball 1
 • Baltik 1
 • Piano
 • Tennis
 • Art workshop
 • Intuitive crafts 1
 • Yamaha
 • Wu Shu
 • LEGO 2
 • Piano
 • Tennis
 • Football 1


ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY – CHARAKTERISTIKA

A. POHYBOVÉ

B. VZDELÁVACIE

C. UMELECKÉ

Náročnosť aktivity na krúžku je uvedená v číslach:

1 = nízka
2 = stredná
3 = vysoká

A. POHYBOVÉ

1. FLORBAL

Florbal je športová kolektívna hra podobná pozemnému hokeju, určená najmä pre chlapcov. Je zameraná na rozvoj telesnej kondície a tímového ducha. Hra prebieha v telocvični a podľa pravidiel fair-play.

Určené pre : 1.stupeň / 2.stupeň
Čas: 60 min
Náročnosť: 3

2. FUTBAL

Futbal je považovaný za najpopulárnejší kolektívny šport na svete. Táto hra je určená najmä pre chlapcov so zameraním na rozvoj telesnej kondície a tímového ducha. Hra prebieha v telocvični alebo na trávniku.

Určené pre : 1.stupeň / 2.stupeň
Čas: 60 min
Náročnosť: 3

3. VYBÍJANÁ

Vybíjaná je kolektívny loptový šport pre chlapcov a dievčatá, zameraný na rozvoj pohybových schopností a pohybovej zdatnosti. Vybíjaná zároveň rozvíja kladné morálno-vôľové vlastnosti detí, vedie ich ku kolektívnosti a zodpovednosti jednotlivca za výkon svojho družstva.

Určené pre : 2.stupeň
Čas: 60 min
Náročnosť: 3

4. STOLNÝ TENIS

Stolný tenis patrí medzi najrýchlejšie športové hry na svete, učí mať rýchly odhad hernej situácie a jej okamžité riešenie najvhodnejším herným spôsobom. Stolno-tenisový krúžok prebieha formou skupinového tréningu zameraného na osvojenie si základných zručností a pravidiel.

Určené pre : 1.stupeň / 2.stupeň
Čas: 60 min
Náročnosť: 2

5. TENIS – KOLEKTÍVNY

Tenis je aktívna hra pre dvoch alebo štyroch hráčov. Pomáha pri rozvoji vlastnej individuality a motorických schopností. Dôležitým prvkom pri hre je aj koncentrácia. Tenis je vhodný šport na odbúranie stresu, posilnenie imunity a zlepšenie kondície.

Určené pre : 1.stupeň / 2.stupeň
Čas: 60 min
Náročnosť: 3

6. BOJOVÝ ŠPORT – Wu Shu
Pri cvičení sa deti môžu zoznámiť so základmi čínskeho WU SHU a neskôr čerpať z týchto poznatkov v akomkoľvek športe, pohybovom odvetví, alebo vytrvať pri ňom až do konca života, pretože WU SHU kung fu je v číne populárne aj v pokročilejšom veku hlavne pre jeho zdravotné účinky a cestu k harmónii.

Určené pre : 1.stupeň
Čas: 60 min
Náročnosť: 3

7. GYMNASTIKA

Gymnastika je základom všetkých športov, rozvíja koordináciu, rýchlosť, silu a ohybnosť. Cvičenie gymnastiek je kombináciou akrobacie, tanca a baletu a maximálnou ohybnosťou v kĺboch dolných aj horných končatín a chrbta. Je to veľmi pôvabný šport vhodný pre dievčatá.

Určené pre : 1.stupeň
Čas: 2 x 45 min
Náročnosť: 3

8. HIP HOP

Hip hop je rôznorodý tanečný štýl, ktorý využíva mnohé prvky z iných tancov a je veľmi populárny medzi mladými ľuďmi. Zapája sa pri ňom do aktívneho pohybu celé telo, žiaden sval nezostane nevyužitý.

Určené pre : 1.stupeň / 2.stupeň
Čas: 60 min
Náročnosť: 3

9. TANEČNÁ PRÍPRAVA

Hravým spôsobom udržiava záujem detí o tanec a rozvíja jeho fantáziu. Získané vedomosti sú zahrnuté v choreografiách. Náročnosť je prispôsobená veku.

Určené pre : 1.stupeň
Čas: 60 min
Náročnosť: 2

10. PLÁVANIE

Plávanie zabezpečuje komplexný rozvoj celého tela. Krúžok plávania je zameraný na trénovanie vytrvalosti a zlepšovanie celkovej kondície detí. Na plaváreň sú deti prevezené autobusom.

Určené pre : 1.stupeň
Čas: 60 min
Náročnosť: 3

11. 3D POHYB CHRBTICE

Počas krúžku sa žiak naučí anatomicky správne cvičenie, rozvijúce uvedomovanie vlastného tela, ktoré dáva skoliózu do pohybu a učí zodpovednosti za kvalitu vlastného života. Cvičenie je vedené v angličtine.

Určené pre : 4. -9. roč.
Čas: 60 min
Náročnosť: 2

B. VZDELÁVACIE

1. LEGO MINDSTORMS

Krúžok lego Mindstorms oboznamuje so základmi robotiky. Lego Mindstorms je revolučná stavebnica, ktorá umožňuje poskladať funkčného robota. Potom je potrebné vytvoriť program, ktorý bude prispôsobený konštrukcii robota.

Určené pre : 1.stupeň /2. stupeň
Čas: 60 min
Náročnosť: 3

2. BALTÍK

Baltík je programovací nástroj, ktorý umožňuje jednoduché programovanie 3D aplikácií. Žiaci sa na krúžku naučia princíp programovania a môžu ho realizovať na každej úrovni tohto poznávania.

Určené pre : 1.stupeň / 2. stupeň
Čas: 60 min
Náročnosť: 2

3. ŠACH

Šach je strategická hra pre dvoch hráčov, v ktorej o výsledku rozhodujú taktické a strategické schopnosti hráčov a ich pozornosť a sústredenie. Cieľom hry je dať súperovi mat. Má v sebe prvky umenia, vedy a športu. Počas krúžku sa u žiakov rozvíja logické myslenie a cvičí sa pamäť.

Určené pre: 1. stupeň / 2. stupeň
Čas: 60 min
Náročnosť: 3

4. VOCABULARY

Na krúžku Vocabulary sa žiaci hravou formou naučia novú slovnú zásobu k danej téme. Stretnú sa tiež aj s typickými anglickými frázami a frazeologizmami. Počas hier sa zdokonalia v konverzácii v anglickom jazyku a užijú si kopec zábavy.

Určené pre : 3. – 7. roč.
Čas: 60 min
Náročnosť: 2

5. ŠPANIELSKY JAZYK

Španielčina je jazyk minulosti, prítomnosti, no hlavne budúcnosti. Krúžok je zameraný na gramatiku i výslovnosť. Žiaci sa naučia pozdraviť, predstaviť nielen seba a zvládnuť dialóg.

Určené pre : 2. – 5. roč.
Čas: 60 min
Náročnosť: 2

C. UMELECKÉ

1. TVORIVÉ PÍSANIE

Tvorivé písanie predstavuje hru s písmenkami, slovami a vlastnou fantáziou. Svojimi myšlienkami a jednoduchými metódami sa žiaci naučia ukladať myšlienky na papier a zdokonalia sa v sebavyjadrovaní. Predcvičujú sa i recitačné schopnosti.

Určené pre : 2. – 4. ročník
Čas: 60 min
Náročnosť: 2

2. SPEVÁCKY KRÚŽOK

Krúžok je zameraný na rozvoj umeleckého cítenia u dievčat i chlapcov, budovaním lásky k hudbe – spevu, tradíciám a tancu. Pohybové hry so spevom pomáhajú základnému rozvoju cítenia hudby, rozširujú poznanie ľudových piesní a detských hier.

Určené pre : 1.stupeň
Čas: 60 min
Náročnosť: 2

3. DRAMA 1

Základom tvorivej dramatiky je komunikácia a kontakt. Komunikácia ľudského tela – hlas, reč, jazyk, písmo, obraz a všetky javy a predmety okolo nás. Krúžok prebieha prevažne v anglickom jazyku.

Určené pre : 1.stupeň
Čas: 60 min
Náročnosť: 2

4. DRAMA 2

Náročnejší dramatický krúžok zameraný pre 2.stupeň. Aktivity zamerané na divadlo, verbálnu i neverbálnu komunikáciu. Krúžok prebieha prevažne v anglickom jazyku.

Určené pre : 2. stupeň
Čas: 60 min
Náročnosť: 3

5. NOVINÁR

Žiaci majú možnosť sa aktívne podieľať na príprave školského časopisu Besstík. Zistia, čo všetko obnáša príprava. Počas krúžku budú aktívne vytvárať texty rôznych žánrov, zaoberať sa budú jazykovou korektúrou, dizajnom, viazaním a distribúciou.

Určené pre : 2. -9. roč.
Čas: 60 min
Náročnosť: 2

6. INTUITÍVNA TVORBA

Krúžok ponúka tvorivé aktivity zamerané pre mladšie deti. Využíva intuitívne postupy a pracuje sa s prírodnými materiálmi (drevo, drôt, kameň a pod.) Žiaci sa oboznámia s rôznymi výtvarnými a kreatívnymi technikami – drevorezba, drôtovanie, maľba a airbrush.

Určené pre : 1. a 2. roč.
Čas: 60 min
Náročnosť: 2

7. DIELNE

Na krúžku sa žiaci oboznámia s tradičnými remeslami, vyskúšajú si však i veľa moderných techník tvorenia. Budú tvoriť z rôznych materiálov a naučia sa recyklovať zdanlivo nepoužiteľné veci.

Určené pre : 3. -9. roč.
Čas: 60 min
Náročnosť: 2

8. PIANO

Krúžok prebieha formou individuálnej výučby na piane. Hra na tomto hudobnom nástroji je dobrodružstvo. Zvyšuje sebavedomie dieťaťa a zároveň je istým druhom terapie.

Určené pre : 2. -9. roč.
Čas: 30 min
Náročnosť: 3

9. YAMAHA – HUDOBNÉ NÁSTROJE

Krúžok prebieha prostredníctvom skupinovej výučby. Pri hudbe sa využívajú profesionálne spracované hudobné sprievody, ktoré zvyšujú motiváciu k učeniu. Žiaci sa môžu naučiť hru na tieto hudobné nástroje: zobcová flauta, akustická gitara, bicie nástroje a keyboard.

Určené pre : 1. / 2. stupeň
Čas: 30 min
Náročnosť: 3

10. YAMAHA – POP SPEV

Úlohou krúžku je podporovať kladný vzťah k spevu, hudbe a rozvíjaniu muzikality. Výučba je určená predovšetkým pre sólový spev pri zachovaní jeho expresívneho prvku a individuality žiaka. Kladie sa dôraz na správne dýchanie, zásady hlasovej hygieny, zvládnutie intervalov a prácu s výrazom individuálneho vokálneho prejavu.

Určené pre : 1. / 2. stupeň
Čas: 30 min
Náročnosť: 3

11. LEGO

Krúžok Lego je zameraný na stavbu 3D objektov (portréty, mozaiky, minilegoland a iné). Lego je maximálne kreatívne, pomáha rozvíjať fantáziu, trpezlivosť a zručnosť. Vďaka svojim nekonečným kombinačným možnostiam je desaťročia rovnako obľúbené.

Určené pre : 1. / 2. stupeň
Čas: 60 min
Náročnosť: 2