Contact

Bilingual English/Slovak Primary and Secondary School BESST

Limbová 3, 917 02 Trnava

IČO: 421 65 393

DIČ: 202 33 26 316

č. účtu: 401 384 5705/7500

Bilingual Primary and Secondary School BESST

Limbová 3, 917 02 Trnava

Ing. Katarína Ondreičková
Headteacher
+421 905 829 653 ondreickova@besst.sk
Mgr. Iveta Sekáčová
Deputy of Headteacher
+421 907 712 211 sekacova@besst.sk
Mgr. Eva Polláková
Deputy of Headteacher
+421 907 712 211 pollakova@besst.sk
Mgr. Július Kováč
Coordinator
+421 907 712 211 kovac@besst.sk
Mgr. Anna Martišovičová
School Club
+421 917 951 353 jackaninova@besst.sk
Ing. Anna Harvillová
Manager
+421 917 147 931 harvillova@besst.sk
Mgr. Mária Magdolen
Marketing Specialist
+421 918 113 143 magdolen@besst.sk
Bc. Lenka Hríbiková
Reception
+421 908 299 018 recepcia@besst.sk
Mgr. Zuzana Komošová
Reception
+421 908 299 018 recepcia@besst.sk
Erika Hudáková Krajčovičová
Deputy of Canteen
+421 917 953 282 skolskajedalen@besst.sk / strava@besst.sk
Mgr. Svetlana Mináriková
School Activities Coordinator
+421 905 356 066 minarikova@besst.sk

Web_RP_maj2017_EN-01