Školské prázdniny

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 27. október 2017 (piatok) 30. október – 31. október 2017 2. november 2017 (štvrtok)
vianočné 22. december 2017 (piatok) 23. december 2017 – 5. január 2018 8. január 2018 (pondelok)
polročné 1. február 2018 (štvrtok) 2. február 2018 (piatok) 5. február 2018 (pondelok)
jarné 2. marec 2018 (piatok) 5. marec – 9. marec  2018 12. marec 2018 (pondelok)
veľkonočné 28. marec 2018 (streda) 29. marec – 3. apríl 2018 4. apríl 2018 (streda)
letné 29. jún 2018 (piatok) 2. júl –31. august 2018 3. september 2018 (pondelok)

 

Riaditeľské voľno: 7.5.2018, v prípade mimoriadnej situácie riaditeľka školy môže udeliť aj v iný deň