Rodičovské združenia

Typ rodičovského združenia Termín
spoločné triedne 5.9.2017 o 16:00 hod
individuálne (rodič, žiak a triedny učiteľ) 27.11.2017  – 30.11.2017 (pondelok – štvrtok, cca 20 min stretnutie)
spoločné triedne 15.2.2018 o 16:00 hod
individuálne (rodič, žiak a triedny učiteľ) 23.4.2018 – 26.4.2018 (pondelok – štvrtok, cca 20 min stretnutie)